Hoe wordt omgegaan met overige schades die ontstaan door uitvoering van de werkzaamheden?

Als er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden schade is ontstaan horen wij dat graag direct van u. Woonplus zal de schade beoordelen en indien veroorzaakt door de aannemer vergoeden.