Hoe wordt omgegaan met onze privacy?

De aannemer houdt zo goed mogelijk rekening met alle bewoners. De werkzaamheden worden in goed overleg gepland en afgesproken. Hierbij hebben wij ook de hulp van de bewoners nodig. Als er specifieke zaken spelen geef dit aan en wij zullen hier zo goed mogelijk rekening mee houden.