Worden de leidingen in de woningen geïsoleerd om warmteverlies tegen te gaan?

De centrale aan- en afvoerleiding tot aan de afleverset in de woning wordt geïsoleerd. Daardoor wordt het warmteverlies in de flat tussen de woningen onderling beperkt. 

Het isoleren van leidingen vanaf de afleverset naar radiatoren in de woning heeft geen meerwaarde omdat het warmteverlies zeer beperkt is en ten goede komt aan de woning.