Waarom worden de leidingen niet in de muur verwerkt?

Het in de muren en/of vloeren verwerken van de leidingen is bouwkundig zeer lastig uitvoerbaar, enorm kostbaar en brengt in bewoonde woningen veel overlast en risico’s (schade, geluidsoverlast, vervuiling, etc.) met zich mee. 

Om deze redenen is het niet opportuun om het leidingwerk in de muren en/of vloeren aan te brengen. De bewoner heeft de keuze om de nieuwe leidingen in de kleur wit te laten uitvoeren en door gebruik te maken van de strippenkaart een koof te plaatsen om deze indien gewenst aanvullend af te werken.