Wat is het doel van de subsidie die Woonplus gekregen heeft?

De rijks-, provinciale- en de Europese overheid stellen voorwaarden bij het verstrekken van de toegekende subsidies. Deze voorwaarden gaan enerzijds over de werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt verstrekt en anderzijds over de periode wanneer de werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd. 

Het doel van de beschikte subsidies is het verlagen van de CO2 uitstoot. De subsidies worden verstrekt voor het voorbereiden van de woningen op het warmtenet en in een volgende stap aansluiten van de woningen op het warmtenet. Hiermee voldoet Woonplus aan de door de overheden gestelde voorwaarden. Na aansluiting op het warmtenet is de CO2 uitstoot met 50% gereduceerd. De werkzaamheden aan de woningen moeten in 2023 zijn uitgevoerd.