Zitten de bewoners vast aan een contract met Eneco voor 30 jaar?

Na aansluiting op het warmtenet is Eneco voor een periode van 30 jaar warmteleverancier. De belangen van de bewoners worden beschermd door de warmtewet en de ACM. 

Voor complexen met een collectieve verwarming zoals het van Raalteplein kunnen bewoners op dit moment niet zelf hun gasleverancier voor de collectieve verwarmingsinstallatie kiezen. Woonplus koopt het gas centraal in voor alle complexen met blokverwarming. Woonplus verrekent deze kosten via de servicekosten en houdt zich hierbij aan het besluit servicekosten zoals dit voor verhuurders door de overheid is vastgesteld. 

In de nieuwe situatie vervalt de individuele gasaansluiting en daarmee de keuze voor gasleverancier voor koken en warm tapwater. 

De bewoner behoudt de keuzevrijheid voor de leverancier van elektriciteit.