Worden de galerijen opgehoogd?

Nee, tijdens de uitvoering van de aanpak woningverbetering worden de galerijen van de flat Albert van Raalteplein niet opgehoogd.