Is het warmtestation gasgestookt? Dan gaan de woningen toch niet echt van het gas af, maar wordt alleen de locatie van het gas verplaatst?

Het door Eneco aan te leggen warmtenet wordt gevoed door de Leiding over Noord van Eneco. De bronnen van het Rotterdamse warmtenet van Eneco zijn af te lezen in het warmte-etiket van Eneco, welke is in te zien in op de website van Eneco. Het warmte-etiket geeft inzicht in de warmtebronnen Voor het Rotterdamse warmtenet van Eneco zijn dit: 54% restwarmte van de afvalverwerking, 18% industriële restwarmte, 15% biomassa en 7% is van een gascentrale. Dit is restwarmte van een elektriciteitscentrale die middels gas elektriciteit opwekt. Tot slot is 6% afkomstig van piekgasketels. Dit zijn de gasgestookte ketels in de lokale warmtestations die bij extreme kou en bij storingen van de LON zorgen voor voldoende warmte voor de aangesloten woningen. Voor het nog aan te leggen warmtenet in Groenoord gelden dezelfde specificaties.