Is een huurverhoging van €15,- in de maand redelijk? Zo ook het verhogen van de servicekosten?

Woonplus heeft bij de gemeente aangeven dat zij zorg draagt voor woonlastenneutraliteit voor haar huurwoningen op basis van de referentie gemiddelden. 

Onder woonlastenneutraliteit wordt verstaan de kosten voor huur en energie. Voor de galerij- en portiekwoningen in de wijk wordt een  huurverhoging van €15,- in de maand gevraagd omdat deze huurwoningen een aanzienlijke besparing hebben op hun energiekosten. 

Woonplus handelt in lijn met de wet, waarbij Woonplus benadrukt dat servicekosten de verrekening is van geleverde diensten die door het jaar heen aan de huurder worden geleverd naast de huurwoning. De Woningwet verbiedt Woonplus zelfs om deze kosten voor eigen rekening te nemen mocht zij hier aanleiding toe zien.