Waarom is er voor Eneco gekozen?

In 2017 heeft Schiedam de intentie gecommuniceerd om aardgasvrij te worden. De keuze voor een warmtenet bleek uit onderzoeken het meeste effectief. Daarbij kent de regio een overschot aan (rest) warmte en een tekort aan duurzame elektriciteit. In november 2017 is een onderzoek van Bureau Overmorgen hierover gepubliceerd.

De uitkomsten vormden in 2018 de start van een marktverkenning in opdracht van de gemeente Schiedam. Deze verkenning had als doel een warmtepartij te selecteren om de uitwerking voor een warmtenet samen met de gemeente op te pakken. Dit proces is volgens een openbare uitvraag verlopen en heeft geleid tot de selectie van Eneco. In de zomer van 2020 is het voornemen tot gunnen aan Eneco gepubliceerd.