Is het mogelijk om tijdens en na de werkzaamheden te koken?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft de keuken, op een aantal momenten na, gewoon beschikbaar om te kunnen koken. De aannemer informeert de bewoner over de momenten wanneer de keuken niet gebruikt kan worden.