Hoe gaat Woonplus met asbest om?

Bij de bouw van uw woning is asbest gebruikt. Door onderzoek weten we waar de asbest zit. In de muren zitten stelplaatjes met asbest. 

Voor de cv-leiding boort de aannemer een gat in de muur tussen de hal en keuken. De aannemer gebruikt dan een speciaal soort schuim. Ook bij het boren in de vloer gebruikt de aannemer dit schuim, omdat er asbest in de lijmlaag zit op de vloer. Zo komt er geen asbest vrij en werken we veilig. De aannemer krijgt hiervoor hulp van een onfhankelijk adviesbureau. 

Asbest is geen gevaar voor de gezondheid zolang je het niet bewerkt. 

De asbest die we tijdens het werk tegenkomen schermen we asbestveilig af, zodat het niet direct bereikbaar is voor bewoners. Dat doen we zorgvuldig volgens de wettelijke regels.