Project vernieuwbouw Wiltonflats

project parkweg

Woonplus sloopt 8 complexen in Parkweg Midden, zodat er op de locatie nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Inmiddels zijn/worden de complexen van fase A en B gesloopt. We zijn nog bezig met het uitverhuizen van de huurders aan de MCM de Grootstraat (fase C). Van 1 oktober 2020 worden de huurders uitverhuisd van het laatste complex aan de Parkweg (fase D)

 Project Vernieuwbouw Wiltonflats:

Woonplus gaat de ‘Wiltonflats’ (Noordvestsingel 9-71, Parkweg 340-400 en Burgemeester Honnerlage Gretelaan 95-157) grondig aanpakken, dat ze daarna te vergelijken zijn met nieuwbouw. De werkzaamheden, die van start gaan in september 2021, zijn niet in bewoonde staat uit te voeren. De huurders kunnen verhuizen op basis van een urgentie naar een andere woning. Maar we bieden de huurders ook de mogelijkheid om terug te keren naar de vernieuwde woningen. Gedurende de werkzaamheden worden deze huurders dan opgevangen in wisselwoningen.