Waar is de inrichtingsvergoeding voor bedoeld en hoeveel krijg ik precies?

Onze aannemer werkt heel netjes. Toch kunnen we niet voorkomen dat u hier en daar blijft zien waar gewerkt is. Daarom krijgt u een inrichtingsvergoeding. Hiermee kunt u naar eigen smaak afwerkingen laten verrichten. 

Oók ontvangen bewoners een inrichtingsvergoeding van €300, €350 of €400. De hoogte van de inrichtingsvergoeding is afhankelijk van het aantal kamers in de woning, voor herstelkosten, resp. 3, 4 of 5-kamer woning. 

De huidige verwarmingsleidingen zijn ook opbouw en in het zicht. Elke verblijfruimte heeft zijn eigen stijg- en retourleiding. Deze leidingen komen met het aanbrengen van de nieuwe installatie te vervallen. Voor de nieuwe installatie worden nieuwe leidingen in de woning aangebracht. 

Doordat de huidige stijg- en retourleidingen in de verschillende kamers worden verwijderd, ontstaan per kamer 2 gaten met elk een diameter van circa 3 cm in de vloer en het plafond. Deze gaten worden door Woonplus brandwerend en netjes afgewerkt. Woonplus zal met neutrale doppen of afwerkplaatjes de gaten in de vloerafwerking afwerken. Indien bewoners nog beschikken over een restant van de vloerafwerking kan de vloerafwerking hiermee worden herstelt of aangeheeld.