Welke producten staan er op de strippenkaart?

In de nog te ontvangen brochure woningverbetering is ook de strippenkaart opgenomen en welke producten daarop staan.