Huur betalen

Veel gevraagd over Huur betalen

Wat is een besluit directe bemiddeling?

Een besluit directe bemiddeling betekent dat een woningcorporatie voor u op zoek gaat naar een woning.
De woningcorporatie krijgt hiervoor van SUWR een zoekprofiel. Deze past bij uw situatie. In dit zoekprofiel staan de kenmerken waaraan uw woning moet voldoen. Met een besluit directe bemiddeling heeft u geen voorrang op geadverteerde woningen.

Ik wil graag een overzicht van het openstaande saldo, kan dat?

Online: klik op het contactformulier van Woonplus
Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100

Ik heb mijn huur al wel betaald maar ik zie dit niet terug in mijn account. Wat kan ik doen?

U mag contact opnemen met de klantenservice van Woonplus.

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00-11.00 uur (010) 20 45 100 

Ik heb mijn woning verlaten en wil weten wat de extra kosten zijn. Wat moet ik doen?

U kunt hierover contact opnemen met de klantenservice van Woonplus.


Online: klik op het contactformulier van Woonplus
Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100

Hoe kan ik Woonplus een eenmalige machtiging geven?

Een eenmalige machtiging is niet mogelijk. U dient zelf het bedrag over te maken naar ons rekeningnummer.

Het rekeningnummer van Woonplus is NL96 RABO 0316 2588 73 graag onder vermelding van het huurdersnummer en waar het bedrag voor dient.

Doordat mijn huur te hoog is krijg ik geen huurtoeslag. Is er een mogelijkheid tot huurverlaging?

Dit is helaas niet mogelijk. De huurverhoging is wettelijk bepaald.

Heb ik nog een openstaand saldo?

Via het klantportaal op de website van Woonplus kunt u inloggen op Mijn Woonplus. Daar kunt u in uw betalingsoverzicht bekijken of u nog een openstaand saldo heeft. Klik hier op Mijn Woonplus om op uw persoonlijk account in te loggen.

Als dat niet lukt, dan kunt u hierover contact opnemen met de klantenservice van Woonplus.

Online: klik op het contactformulier

Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100

Ik heb een rekening ontvangen. Kunt u mij vertellen waarvoor?

In uw financiële overzicht in Mijn Woonplus kunt u nakijken waarop de factuur betrekking heeft:


Online: klik op Mijn Woonplus om in te loggen op uw persoonlijke account bij Woonplus.
Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100

Waarom zijn mijn servicekosten zo hoog?

Niet alle huurders betalen evenveel servicekosten. Op de huurspecificatie die u jaarlijks ontvangt, staat voor welke onderdelen u betaalt. Voor een deel van deze servicekosten betaalt u een voorschot, omdat pas aan het einde van het jaar blijkt hoeveel er daadwerkelijk gebruik van is gemaakt. Dit voorschot wordt dan verrekend met de werkelijke kosten. Meer informatie over de opbouw van de servicekosten vindt u hier.

Wij controleren elke eindafrekening. Denkt u desondanks dat er iets niet klopt en dat de kosten te hoog zijn? Neem dan alstublieft contact op met onze klantenservice.

Ik wil graag een betaalafspraak maken. Wat moet ik doen?

Wilt u een betaalafspraak? Dan kunt u proberen een betalingsregeling af te sluiten. 

Online: Klik op betalingsregeling aanvragen om dit direct te regelen. 

Lukt dit niet of heeft u al een regeling? Neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice:

Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur (010) 20 45 100.

Waarom betaal ik meer huur dan mijn buren?

Dit kan verschillende redenen hebben. U leest hier de drie meest voorkomende oorzaken.

1. Huurbeleid Woonplus
Door het huurprijsbeleid kunnen bij verhuizing verschillen in huurprijzen ontstaan binnen bijvoorbeeld een flat of straat. De bestaande huurders blijven namelijk de oude huurprijs betalen. De nieuwe bewoners krijgen een huurovereenkomst met de nieuwe huurprijs. Deze verschillen kunnen positief of negatief zijn.

Voorbeeld: Woont een huurder langere tijd in de woning? De huurprijs wordt ieder jaar in kleine stapjes verhoogd. Is een woning jarenlang door dezelfde bewoner gehuurd? Dan wordt bij een nieuwe verhuring vaak duurder.

Voorbeeld:
Het komt ook voor dat de huur bij een nieuwe verhuring lager is. Dit kan bijvoorbeeld komen door het bereikbaar houden van de woning voor woningzoekenden die een beroep doen op de huurtoeslag.


2. Kwaliteit woning
De kwaliteit van uw woning bepaalt onder andere de hoogte van uw kale huurprijs. Heeft u een nieuwe cv-installatie of dubbel glas? Uw kale huur kan dan hoger zijn dan de huur van uw buurman met gaskachel of enkel glas. Woont u in een flat? In uw complex kunnen woningen een verschillende energie-index hebben. Dit verschil heeft te maken met de mate van isolatie. Een hoekwoning of een woning boven een garage kunnen ieder een andere energie-index hebben. Dit geeft een verschil in de woningwaardering en dan ook een verschil in de kale huurprijs.

3. Huurverhoging
De huur wordt jaarlijks verhoogd. De afgelopen jaren was de hoogte van de huurverhoging afhankelijk van het inkomen.  Was het inkomen van uw buurman lager? Dan viel de huurverhoging ook lager uit. Door het verschil in inkomen ontstaat er een verschil in de huurprijs.

Ik wil mijn bankrekeningnummer wijzigen. Hoe moet ik dat doen?

U kunt dit doorgeven aan onze afdeling Klantenservice. Stuurt u een kopie van uw betaalpasje mee bij dit verzoek!

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

 

Kan iemand anders mijn huur betalen?

Ja, dit kan. U kunt bijvoorbeeld familie, de sociale dienst, een bewindvoerder of een werkgever toestemming geven de huur elke maand over te maken. Wijzigingen in de huurprijs moet u bijtijds zelf aan hen doorgeven. Zorg er ook voor dat zij altijd uw klantnummer en adres bij de betaling vermelden. Het rekeningnummer van Woonplus is NL96RABO0316258873.

Mag ik mijn huur na de eerste van de maand overmaken?

Nee, de huur moet voor de eerste van de maand betaald zijn.

Ontvang ik elke maand een rekening voor het betalen van de huur?

Als u via automatische incasso betaalt, ontvangt u geen rekening. Anders ontvangt u altijd een digitale factuur.

Op welke manier kan ik de huurachterstand betalen?

U kunt betalen via iDEAL of het bedrag zelf overmaken per bank. Het rekeningnummer van Woonplus is NL96 RABO 0316 2588 73

Vergeet niet uw huurdersnummer en de maand waarop de betaling betrekking heeft te vermelden.

Klik op Mijn Woonplus om uw huurachterstand via IDEAL te betalen.

Op welke manier kan ik de huur betalen?

U kunt betalen via iDEAL, automatische incasso, of het bedrag zelf overmaken per bank: NL96 RABO 0316 2588 73

U kunt ook de bank een periodieke betalingsopdracht geven om de huur maandelijks aan ons over te maken. Vergeet dan alleen niet om de bank te informeren als het huurbedrag wijzigt. 

Vergeet niet wanneer u het bedrag zelf overmaakt uw huurdersnummer en de maand waarop de betaling betrekking heeft te vermelden. 

Klik op Mijn Woonplus om uw huur(achterstand) via IDEAL te betalen. 

Woonplus verstuurt géén betaallinks of accept giro's.

Met oog op uw en onze veiligheid is het niet mogelijk om bij Woonplus contant te betalen. Ook pinnen bij de receptie is helaas niet mogelijk. 

Kan ik mijn huur bij jullie op kantoor betalen?

Nee, dat kan niet. U kunt betalen via Ideal link naar Ideal, of het bedrag zelf overmaken per bank.

Wanneer moet ik mijn huur betalen?

De huur moet u voor de eerste van de maand aan Woonplus betalen.

Ik heb borg betaald bij het tekenen van mijn huurovereenkomst. Krijg ik dit bedrag terug?

Nee, Woonplus is al jaren geleden gestopt met het vragen van borg. Toen dit besluit werd genomen hebben alle bewoners die nog borg open hadden staan dit bedrag uitbetaald gekregen.