Jaarlijkse huurverhoging

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Op wat voor termijn dient er bezwaar te worden gemaakt tegen het voorstel voor eenmalige huurverlaging of huurverhoging?

Bezwaar maken verloopt via de huurcommissie, u heeft hiervoor 6 weken de tijd, gerekend vanaf de voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging.

Hoe zit het met de huurbevriezing voor sociale huurwoningen 2021?

Voor alle huurders van sociale huurwoningen wordt de huur in 2021 eenmalig  bevroren.

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huurverhoging?

Huurders van een sociale huurwoning krijgen elk jaar per 1 juli een huurverhoging. Voor 1 mei ontvangen alle huurders uitgebreide informatie over de huurverhoging. Ook wordt daarin verteld hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. Huurders van een woning in de vrije sector ontvangen elk jaar per 1 januari een verhoging. Zij ontvangen voor 1 november de brief over de verhoging.

Waarom krijg ik huurverhoging?

De kosten die Woonplus maakt om woningen te beheren, stijgen elk jaar. Daarom is de jaarlijkse huurverhoging nodig. De overheid geeft aan met welk percentage de huur maximaal mag stijgen. De verhoging wordt ieder jaar vooraf besproken met de HOW (Huurdersbelangenorganisatie Woonplus). Wij sturen u elk jaar voor 1 mei (sociale huurwoning) of voor 1 november (vrijesector huurwoning) informatie over de verhoging. Ook sturen we u informatie over de wijze waarop u hiertegen bezwaar kunt maken.

Wat is de maximale huurprijs?

De maximale huur is de hoogste huur die Woonplus voor de woning mag vragen. Deze is gebaseerd op het WoningWaarderingsStelsel (WWS) van de overheid. Het WWS werkt met punten. Hoe meer punten uw woning heeft, hoe hoger de maximale huur is. Informatie over het WWS vindt u op de website van de Huurcommissie. Klik op Huurcommissie voor meer informatie.

Kan ik meedere keren per jaar huurverhoging krijgen?

Nee, dit is niet mogelijk.

Ik huur een sociale huurwoning. Door de huurverhoging komt mijn kale huur of subsidiale huur boven de vrije sectorgrens uit. Mag dit en kan dit?

Het kan gebeuren dat de maximaal redelijk huurprijs van een woning boven de liberalisatiegrens ligt. Dan mag en kan de kale huurprijs doorgroeien tot boven de liberalisatiegrens. De kale huur groeit door tot de streefhuur. Die heeft Woonplus voor de woning vastgesteld.

Ik heb huurtoeslag. Gaat die na de huurverhoging ook omhoog?

Woonplus geeft de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Neem contact op met de Belastingdienst voor vragen over uw huurtoeslag via telefoonnummer: 0800–0543. Via www.toeslagen.nl kunt u inloggen met uw DigiD om zo uw persoonlijke huurtoeslag te bekijken of te wijzigen. Klik op huurtoeslag om naar site te gaan.

Onlangs heb ik een huurovereenkomst afgesloten. Krijg ik dan nu al een huurverhoging?

Ja. Elk jaar vindt de huurverhoging plaats op 1 juli voor sociale huurwoningen. Voor vrije sectorwoningen vindt het op 1 januari plaats. De ingangsdatum van het huurcontract heeft hier geen invloed op. Dit is wettelijk zo geregeld. U kunt dit ook nalezen in de Algemene Huurvoorwaarden.

Mijn puntentelling klopt niet. Wat kan ik doen?

Neemt u contact op met onze afdeling Klantenservice:

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

 

Wat is de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging?

Hoogte van de jaarlijkse huurverhoging is ieder jaar anders. De hoogte is onder anderen afhankelijk van de kaders die de overheid vaststelt en het huurbeleid van Woonplus. Ieder jaar geeft Woonplus een informatiefolder over de huurverhoging van het betreffende jaar uit. 

Ik ben het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging. Kan ik bezwaar maken?

Ja,  als u in een sociale huurwoning woont, dan dat kan in de volgende gevallen: 

  • als het huurverhogingspercentage hoger is dan het door de overheid vastgestelde maximale percentage. Dat verschilt ieder jaar.
  • als de huurprijs door de huurverhoging boven de maximale huurprijsgrens komt te liggen
  • als de Huurcommissie uw huur tijdelijk heeft verlaagd. Dit doet de Huurcommissie alleen als er ernstige problemen in het onderhoud aan uw woning zijn.

Let op! U kunt geen bezwaar tegen de huurverhoging maken op grond van ernstige onderhoudsgebreken. Hiervoor is een andere procedure bij de Huurcommissie. Hiervan kunt u het hele jaar gebruik maken. Klik hier voor meer informatie: Huurcommissie.

Nee, als u huurder van een woning in de vrije sector bent.

Mijn huur is door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens gestegen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Ja. Heeft u voor de huurverhoging al huurtoeslag, dan houdt u als zittende huurder het recht op de huurtoeslag. Over het deel van de huurprijs dat boven de liberalisatiegrens komt, ontvangt u géén huurtoeslag. Dat deel moet u volledig zelf betalen. Bij een nieuwe aanvraag voor huurtoeslag moet de subsidiabele huur wel lager zijn dan de liberalisatiegrens.

Wat doet Woonplus met het bezwaarschrift tegen de huurverhoging?

Woonplus stuurt het ontvangen bezwaarschrift door naar de huurcommissie, tenzij met de huurder tot een afspraak kan worden gekomen en de huurder zijn bezwaar intrekt.

De gegevens waar jullie de jaarlijkse huurverhoging op hebben gebaseerd kloppen niet. Wat kan ik doen?

Als u het niet eens bent met de huurverhoging die Woonplus heeft voorgesteld, dan kunt u bezwaar maken bij Woonplus. Dit kan alleen met een bezwaarschriftformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Huurcommissie , de gemeente Schiedam of het kantoor van Woonplus. Het ingevulde formulier moet voor 1 juli in bezit zijn van Woonplus. Meer informatie vindt u op de site van de Huurcommissie. Klik op om naar de site te gaan.

U kunt het formulier ook via deze site downloaden. Klik op om het formulier te downloaden.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

Nee, dat is niet nodig. Woonplus geeft de nieuwe huurprijs per 1 juli door aan de Belastingsdienst.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf de hoogte van mijn huurbetaling aanpassen?

Dat is alleen nodig als u hiervoor zelf een betalingsopdracht bij uw bank heeft geplaatst. Heeft u een automatische incasso, dan past Woonplus het bedrag aan.