Servicekosten

Veel gevraagd over Servicekosten

Zitten de kosten van de glazenwasser in de schoonmaakkosten die ik maandelijks betaal?

Algemeen

Nee. De kosten van "glaswas" staan dan apart vermeld op de huurspecificatie. Als er geen kosten "glaswas" berekend worden kunt u zelf een glazenwasser inschakelen. 

Wat zijn servicekosten, waaruit bestaan ze en hoe worden ze afgerekend?

Algemeen

Alle huurders betalen in hun maandelijkse huur een bedrag voor servicekosten. Dit zijn kosten voor voorzieningen waar iedereen in een complex gebruik van maakt. Denk bijvoorbeeld aan de glasverzekering, de schoonmaak van gangen en hallen en het elektriciteitsverbruik in de algemene ruimten. Deze kosten verdelen we over alle huurders in een gebouw. Niet in elk complex betalen huurders evenveel servicekosten. Op de huurspecificatie die u jaarlijks ontvangt, staat voor welke onderdelen u betaalt.

De servicekosten bestaan uit vaste servicekosten (voor specificatie zie vraag: Wat valt precies onder vaste servicekosten)  en variabele servicekosten (voor specificatie zie vraag: Wat valt er precies onder variabele servicekosten). Voor de vaste servicekosten berekenen we een vast bedrag per jaar. Voor de variabele servicekosten (ook wel verrekenbare servicekosten genoemd) betaalt u maandelijks een voorschot. Deze hangen namelijk af van het daadwerkelijke gebruik. Als het jaar is afgelopen, verrekenen we dit voorschot met de werkelijk gemaakte kosten. Servicekosten worden per kalenderjaar berekend, dus de periode 01-01 / 31-12 en verrekend in de periode maart/juni van het volgende jaar. Was uw voorschot te hoog? Dan krijgt u geld terug. Was uw voorschot te laag, dan moet u bijbetalen. 

Een overzicht van de servicekosten die u maandelijks betaalt kunt u op verschillende plekken bekijken:

-Op de specificatie van uw jaarlijkse huurverhoging 
-Inloggen op Mijn Woonplus onder uw persoonlijke gegevens: klik hier Mijn Woonplus om in te loggen

Wat valt er precies onder vaste servicekosten?

Algemeen

De volgende onderdelen vallen onder de vaste servicekosten:

Glasverzekering
Alle huurders van Woonplus hebben een glasverzekering die door Woonplus is afgesloten. Het glas in de algemene ruimten is meeverzekerd. De glasverzekering is een vast bedrag per jaar. Dit bedrag wordt alleen aangepast als de verzekeringsmaatschappij de premies aanpast.

Ontstoppingsfonds
Alle huurders van een woning zijn automatisch aangesloten bij het ontstoppingsfonds. De premie is een vast bedrag per jaar. Dit bedrag wordt alleen aangepast als de kosten hoger zijn dan de opbrengsten.

Serviceabonnement
Veel huurders hebben bij Woonplus een serviceabonnement afgesloten. Via een serviceabonnement worden kleine reparaties, die u anders zelf moet betalen, door Woonplus verholpen. U betaalt voor deze service een vast bedrag per maand. Op dit moment is dat € 4,55 (prijspeil 2022).

Wat valt er precies onder de variabele servicekosten?

Algemeen

De meest voorkomende variabele servicekosten zijn:

Elektra algemene installaties:
Wie in een wooncomplex woont, deelt met zijn medebewoners een aantal gemeenschappelijke ruimten zoals entrees, galerijen, bergingsgangen of portieken. Deze moeten verlicht worden. Daarnaast verbruiken ook liftinstallaties, intercoms en elektrische deuren energie.

Schoonmaken & glaswas:
In de meeste flatgebouwen laten wij de algemene ruimtes schoonmaken en zorgen wij ervoor dat de ramen gewassen worden. Ook kan het zijn dat we bij de woningen de ramen aan de buitenzijde wassen.

Groenvoorziening:
Ligt er een plantsoen bij een gebouw of is er sprake van een binnentuin? En verzorgen wij het onderhoud daarvan? Dan kan het zijn dat dit aan de huurders wordt doorbelast.

Huismeester:
Is er in een complex een (mobiele) huismeester werkzaam? Dan kan het zijn dat wij deze aan de huurders doorbelasten. De huismeester komt regelmatig langs en fungeert als aanspreekpunt voor alle bewoners. Tijdens zijn aanwezigheid verricht hij ook kleine taken, zoals het vervangen van lampjes en het houden van toezicht.

Administratiekosten:
Bovenstaande diensten kopen wij apart in en verrekenen wij evenredig over alle woningen in een complex. Zien wij zaken die niet lijken te kloppen? Dan starten we een onderzoek naar de oorzaak. De uren en kosten die met deze werkzaamheden gemoeid zijn, brengen wij in rekening als administratiekosten. Voor elektra zijn deze 3%. Voor alle overige servicekosten zijn deze 5%.

Ik ben verhuisd. Krijg ik dan toch een afrekening van de servicekosten?

Algemeen

Ja, vertrokken huurders krijgen de afrekening servicekosten tegelijkertijd met de andere huurders van het complex.

Wordt de afrekening servicekosten/ stookkosten automatisch afgeschreven?

Algemeen

U dient de afrekening servicekosten zelf over te maken binnen 30 dagen na factuurdatum op nr NL96RABO0316258873 t.n.v. Woonplus Schiedam. Vermeld daarbij uw klantnummer en factuurnummer. . Wanneer uw huur automatisch geïncasseerd wordt schrijven wij de servicekosten automatisch af wanneer u 30 dagen na factuurdatum nog niet betaald heeft. De stookkosten dient u zelf over te maken. NL96RABO0316258873 t.n.v. Woonplus Schiedam. Vermeld daarbij uw klantnummer en factuurnummer. De stookkosten dient u dus altijd zelf over te maken. 

Waarom zijn mijn servicekosten zo hoog?

Algemeen

Niet alle huurders betalen evenveel servicekosten. Op de huurspecificatie die u jaarlijks ontvangt, staat voor welke onderdelen u betaalt. Voor een deel van deze servicekosten betaalt u een voorschot, omdat pas aan het einde van het jaar blijkt hoeveel er daadwerkelijk gebruik van is gemaakt. Dit voorschot wordt dan verrekend met de werkelijke kosten. Meer informatie over de opbouw van de servicekosten vindt u hier. Op uw huurspecificatie kunt u precies zien wat u aan servicekosten betaalt. 

Wij controleren elke eindafrekening. Denkt u desondanks dat er iets niet klopt en dat de kosten te hoog zijn?

U kunt contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Woonplus.

Moet ik na een verhoging van de servicekosten zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

Algemeen

Dat moet niet, maar het is wel aan te raden. Woonplus geeft namelijk maar één keer per jaar de nieuwe huurprijzen aan de Belastingdienst door. Dit gebeurt altijd per 1 juli en is een wettelijke verplichting. Wijzigen uw servicekosten in de loop van dat jaar? Dan kan dit invloed hebben op uw huurtoeslag.  Als u de wijziging zelf niet doorgeeft, wordt de eventuele aanpassing van uw huurtoeslag later met terugwerkende kracht verrekend. Dat kan vervelend zijn.

 Uw huurtoeslag wijzigen op de site van de belastingdienst: handig om te weten.

 De belastingdienst vraagt om de rekenhuur: wat is dat?

Rekenhuur is het bedrag van de kale huur plus de servicekosten. U vindt de kale huur in uw huurcontract of in de officiële brief over de jaarlijkse huurverhoging. Daarbij telt u de servicekosten met een maximum van €12 per rubriek (!).

 De belastingdienst hanteert 4 rubrieken:

  1. servicekosten: dit zijn de schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
  2. energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
  3. huismeesterkosten
  4. kosten voor dienst- en recreatieruimten

 U moet de werkelijke kosten opgeven, met een maximum van €12 per rubriek. U kunt dus maximaal €48 meerekenen voor uw huurtoeslag. Zit u al op het maximum per rubriek, en wijzigt dat niet na een verhoging of verlaging van de servicekosten? Dan verandert er dus ook niets aan uw huurtoeslag en hoeft u de wijziging niet door te geven.

Ik heb bezwaar tegen de afrekening service- en/of stookkosten. Wat moet ik doen?

Algemeen

U kunt uw bezwaar schriftelijk aan ons doorgeven. Dat kan op twee manieren:
- Via het formulier op deze website. contact
- Door een brief te sturen naar Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam
Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw bezwaar ook kenbaar maken bij de Huurcommissie. Klik hier voor meer op Huurcommissie en servicekosten voor meer informatie.

Ik wil graag dat de portieken maandelijks worden schoongemaakt. Kan dit geregeld worden?

Algemeen

Ja, dat kan. Aan het schoonmaken van algemene ruimten als portieken zijn wel kosten verbonden. Wij moeten dan een schoonmaakbedrijf gaan inhuren. Wij kunnen dit alleen doen als minimaal 70% van alle bewoners van uw complex hiermee akkoord gaan. Want deze kosten worden net als alle andere servicekosten evenredig verdeeld over alle huurders. Denkt u dat er voldoende animo is voor het inschakelen van een schoonmaakbedrijf? Meld dit dan s.v.p. bij ons Klantcontactcentrum. Wij kunnen dan een enquête houden onder alle huurders.