Servicekosten

Veel gevraagd over Servicekosten

Ik wil graag dat de portieken maandelijks worden schoongemaakt. Kan dit geregeld worden?

Ja, dat kan. Aan het schoonmaken van algemene ruimten als portieken zijn wel kosten verbonden. Wij moeten dan een schoonmaakbedrijf gaan inhuren. Wij kunnen dit alleen doen als minimaal 70% van alle bewoners van uw complex hiermee akkoord gaan. Want deze kosten worden net als alle andere servicekosten evenredig verdeeld over alle huurders. Denkt u dat er voldoende animo is voor het inschakelen van een schoonmaakbedrijf? Meld dit dan s.v.p. bij ons klantcontactcentrum. Wij kunnen dan een enquête houden onder alle huurders.

Ik heb bezwaar tegen de afrekening service- en/of stookkosten. Wat moet ik doen?

Als u bezwaar heeft tegen de afrekening van de service- en/of stookkosten, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Dat kan op twee manieren

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

Komt u er met Woonplus niet uit? Dan kunt u uw bezwaar ook kenbaar maken bij de Huurcommissie.
Klik op

Huurcommissie en servicekosten

voor meer informatie.

Moet ik na een verhoging van de servicekosten zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

Dat moet niet, maar het is wel aan te raden. Woonplus geeft namelijk maar één keer per jaar de nieuwe huurprijzen aan de Belastingdienst door. Dit gebeurt altijd per 1 juli en is een wettelijke verplichting. Wijzigen uw servicekosten in de loop van dat jaar? Dan kan dit invloed hebben op uw huurtoeslag.  Als u de wijziging zelf niet doorgeeft, wordt de eventuele aanpassing van uw huurtoeslag later met terugwerkende kracht verrekend. Dat kan vervelend zijn.

 Uw huurtoeslag wijzigen op de site van de belastingdienst: handig om te weten.

 De belastingdienst vraagt om de rekenhuur: wat is dat?

Rekenhuur is het bedrag van de kale huur plus de servicekosten. U vindt de kale huur in uw huurcontract of in de officiële brief over de jaarlijkse huurverhoging. Daarbij telt u de servicekosten met een maximum van €12 per rubriek (!).

 De belastingdienst hanteert 4 rubrieken:

  1. servicekosten: dit zijn de schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
  2. energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
  3. huismeesterkosten
  4. kosten voor dienst- en recreatieruimten

 U moet de werkelijke kosten opgeven, met een maximum van €12 per rubriek. U kunt dus maximaal €48 meerekenen voor uw huurtoeslag. Zit u al op het maximum per rubriek, en wijzigt dat niet na een verhoging of verlaging van de servicekosten? Dan verandert er dus ook niets aan uw huurtoeslag en hoeft u de wijziging niet door te geven.

Waarom zijn mijn servicekosten zo hoog?

Niet alle huurders betalen evenveel servicekosten. Op de huurspecificatie die u jaarlijks ontvangt, staat voor welke onderdelen u betaalt. Voor een deel van deze servicekosten betaalt u een voorschot, omdat pas aan het einde van het jaar blijkt hoeveel er daadwerkelijk gebruik van is gemaakt. Dit voorschot wordt dan verrekend met de werkelijke kosten. Meer informatie over de opbouw van de servicekosten vindt u hier.

Wij controleren elke eindafrekening. Denkt u desondanks dat er iets niet klopt en dat de kosten te hoog zijn? Neem dan alstublieft contact op met onze klantenservice.

Wordt de afrekening service kosten automatisch afgeschreven?

Nee, wij schrijven deze kosten niet automatisch van uw rekening af. Was uw voorschot te laag en moet u een bedrag bijbetalen? Dan vragen wij u het te betalen bedrag uiterlijk 30 dagen na factuurdatum over te maken naar NL96 RABO 0316 2588 73 t.n.v. Woonplus Schiedam. Vermeld daarbij uw klantnummer en het factuurnummer. Beide vindt u bovenaan de afrekening die u van ons ontvangen heeft. Let op: U hoeft alleen te betalen als het verschuldigde bedrag hoger of gelijk is aan € 2,-.

Ik ben verhuisd. Krijg ik dan toch een afrekening van de servicekosten?

Ja, vertrokken huurders krijgen de afrekening servicekosten tegelijkertijd met de andere huurders van het complex.

Wat valt er precies onder de variabele servicekosten?

De meest voorkomende variabele servicekosten zijn:

Elektra algemene installaties:
Wie in een wooncomplex woont, deelt met zijn medebewoners een aantal gemeenschappelijke ruimten zoals entrees, galerijen, bergingsgangen of portieken. Deze moeten verlicht worden. Daarnaast verbruiken ook liftinstallaties, intercoms en elektrische deuren energie.

Schoonmaken & glaswas:
In de meeste flatgebouwen laten wij de algemene ruimtes schoonmaken en zorgen wij ervoor dat de ramen gewassen worden. Ook kan het zijn dat we bij de woningen de ramen aan de buitenzijde wassen.

Groenvoorziening:
Ligt er een plantsoen bij een gebouw of is er sprake van een binnentuin? En verzorgen wij het onderhoud daarvan? Dan kan het zijn dat dit aan de huurders wordt doorbelast.

Huismeester:
Is er in een complex een (mobiele) huismeester werkzaam? Dan kan het zijn dat wij deze aan de huurders doorbelasten. De huismeester komt regelmatig langs en fungeert als aanspreekpunt voor alle bewoners. Tijdens zijn aanwezigheid verricht hij ook kleine taken, zoals het vervangen van lampjes en het houden van toezicht.

Administratiekosten:
Bovenstaande diensten kopen wij apart in en verrekenen wij evenredig over alle woningen in een complex. Zien wij zaken die niet lijken te kloppen? Dan starten we een onderzoek naar de oorzaak. De uren en kosten die met deze werkzaamheden gemoeid zijn, brengen wij in rekening als administratiekosten. Voor elektra zijn deze 3%. Voor alle overige servicekosten zijn deze 5%.

Wat valt er precies onder vaste servicekosten?

De volgende onderdelen vallen onder de vaste servicekosten:

Glasverzekering
Alle huurders van Woonplus hebben een glasverzekering die door Woonplus is afgesloten. Het glas in de algemene ruimten is meeverzekerd. De glasverzekering is een vast bedrag per jaar. Dit bedrag wordt alleen aangepast als de verzekeringsmaatschappij de premies aanpast.

Ontstoppingsfonds
Alle huurders van een woning zijn automatisch aangesloten bij het ontstoppingsfonds. De premie is een vast bedrag per jaar. Dit bedrag wordt alleen aangepast als de kosten hoger zijn dan de opbrengsten.

Serviceabonnement
Veel huurders hebben bij Woonplus een serviceabonnement afgesloten. Via een serviceabonnement worden kleine reparaties, die u anders zelf moet betalen, door Woonplus verholpen. U betaalt voor deze service een vast bedrag per maand. Op dit moment is dat € 4,55 (prijspeil 2020).

Waaruit bestaan servicekosten?

De servicekosten bestaan uit vaste servicekosten en variabele servicekosten. Voor de vaste servicekosten berekenen we een vast bedrag per jaar. Voor de variabele servicekosten (ook wel verrekenbare servicekosten genoemd) betaalt u maandelijks een voorschot. Deze hangen namelijk af van het daadwerkelijke gebruik. Als het jaar is afgelopen, verrekenen we dit voorschot met de werkelijk gemaakte kosten. Tussen april en juli ontvangt u van ons de eindafrekening. Was uw voorschot te hoog? Dan krijgt u geld terug. Was uw voorschot te laag, dan moet u bijbetalen.

Zitten de kosten van de glazenwasser in de schoonmaakkosten die ik maandelijks betaal?

Nee. De kosten van "glaswas" staan dan apart vermeld op de huurspecificatie. Als er geen kosten "glaswas" berekend worden kunt u zelf een glazenwasser inschakelen. 

Wat zijn servicekosten?

Alle huurders betalen in hun maandelijkse huur een bedrag voor servicekosten. Dit zijn kosten voor voorzieningen waar iedereen in een complex gebruik van maakt. Denk bijvoorbeeld aan de glasverzekering, de schoonmaak van gangen en hallen en het elektriciteitsverbruik in de algemene ruimten. Deze kosten verdelen we over alle huurders in een gebouw. Niet alle huurders betalen evenveel servicekosten. Op de huurspecificatie die u jaarlijks ontvangt, staat voor welke onderdelen u betaalt.

Servicekosten worden per kalenderjaar berekend, dus de periode 01-01 / 31-12, en verrekend in de periode maart/juni van het volgende jaar.