Stookkosten

Veel gevraagd over Stookkosten

Ik krijg geld terug volgens de afrekening stookkosten, maar moet Woonplus ook nog geld betalen. Wordt dit dan met elkaar verrekend?

Algemeen

Wanneer er nog een openstaand saldo is zalt de afrekening stookkosten verrekend worden met het openstaande bedrag. 

Ik heb een afrekening van mijn stookkosten ontvangen en ik krijg geld terug. Wanneer ontvang ik het geld op mijn rekening?

Algemeen

Wij storten dit bedrag binnen 30 dagen terug op het bij ons bekende rekeningnummer.

Hoe worden stookkosten in rekening gebracht?

Algemeen

Voor de stookkosten betaalt u maandelijks een voorschot.  Dit voorschot maakt onderdeel uit van de huur.

Elke 12 maanden verrekenen wij deze voorschotten met de werkelijke kosten. Heeft u teveel betaald? Dan krijgt u geld terug.  Heeft u te weinig betaald? Dan moet u bijbetalen. Woonplus rekent af op basis van het werkelijke verbruik van de huurder.

Let op: het 'stookjaar' is niet gelijk aan een gewoon kalenderjaar.  De meetperiode loopt van 1 juli t/m 30 juni.  De afrekening ontvangt u uiterlijk op 31 december.

Hoe worden stookkosten in rekening gebracht?

Algemeen

Voor de stookkosten betaalt u maandelijks een voorschot. Dit voorschot maakt onderdeel uit van de huur. Elke 12 maanden verrekenen wij deze voorschotten met de werkelijke kosten. Heeft u teveel betaald? Dan krijgt u geld terug. Heeft u te weinig betaald? Dan moet u bijbetalen.

Let op: het 'stookjaar' is niet gelijk aan een gewoon kalenderjaar. De meetperiode loopt van 1 juli t/m 30 juni. De afrekening ontvangt u uiterlijk op 31 december.

Hoe is de afrekening stookkosten opgebouwd?

Algemeen

De afrekening bestaat uit vaste en variabele kosten. De vaste kosten kunt u als huurder niet beïnvloeden. Dit zijn: de administratiekosten, de kosten voor de meteropname en de transportkosten. Daarnaast wordt 35% van de totale gasrekening gelijk verdeeld over alle bewoners in uw complex. Hiermee houden we bijvoorbeeld de ketel(s) draaiende, ook op momenten dat u zelf niet stookt. De variabele kosten zijn de kosten voor uw eigen warmteverbruik. Dit wordt geregistreerd door de meters op uw radiatoren. Deze kosten kunt u dus wel beïnvloeden door uw stookgedrag aan te passen. 

Wat is de meetperiode van een stookseizoen?

Algemeen

Een 'stookjaar' loopt van 1 juli t/m 30 juni. De afrekening ontvangt u uiterlijk op 31 december.

Wat zijn stookkosten?

Algemeen

Stookkosten zijn de kosten die gemaakt worden voor het verwarmen van uw woning. 

Maken stookkosten onderdeel uit van de servicekosten?

Algemeen

Nee. De stookkosten worden apart afgerekend. 

Waar is mijn voorschotbedrag voor stookkosten op gebaseerd?

Algemeen

Het voorschot baseren wij op uw werkelijke verbruik in het voorgaande stookjaar. Uw maandelijkse voorschot is dit bedrag gedeeld door 12.

We proberen ook de prijsontwikkeling mee te nemen en bouwen een buffertje in om de huurder te behoeden voor tegenslagen.

Kan ik mijn voorschotbedrag voor stookkosten aanpassen?

Algemeen

Ja, dat kan. U kunt dit op twee manieren aanvragen:
- Via het formulier op deze website.
- Door een brief te sturen naar: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

Let op: In de door u ontvangen afrekening van de stookkosten 2022-2023 en de afrekening stookkosten die u eind 2024 gaat ontvangen, is de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen 2023 verrekend.

Hierdoor hoeft u minder te betalen voor uw energieverbruik en krijgt u waarschijnlijk een flink bedrag terug. Dat is natuurlijk heel fijn! Maar daardoor is het moeilijk om in te schatten wat de hoogte van het voorschotbedrag in normale omstandigheden zou zijn.

Wij adviseren u daarom om voorzichtig te zijn met het verlagen van uw voorschot. U loopt dan namelijk het risico dat dat u aan het eind veel moet bijbetalen.

Wilt u uw voorschotbedrag verlagen omdat u financiële problemen heeft? Neem dan alstublieft contact met ons op. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing.

Ik heb een afrekening van mijn stookkosten/servicekosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Kan ik hiervoor een betalingsregeling afsluiten?

Algemeen

Ja, dat is meestal mogelijk. Een betalingsregeling kunt u op twee manieren aanvragen:
- Via het aanvraagformulier op deze website.
- Telefonisch. Bel hiervoor met ons klantcontactcentrum.

U kan dit bedrag in 12 maandelijkse termijnen betalen. 

Ik heb een afrekening van mijn stookkosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Hoe kan dat?

Algemeen

Als u moet bijbetalen, zijn de werkelijke stookkosten hoger dan het door u betaalde voorschot. Vaak is dit het gevolg van een winter die langer of strenger was dan verwacht. U heeft daardoor dan meer moeten stoken dan in een 'normaal' jaar.

Naast prijsverhoging van de energieleverancier kan het zijn dat u veel vaker thuis was dan in voorgaande jaren. Bijvoorbeeld omdat u regelmatig thuis bent gaan werken. Ook dan is uw stookgedrag waarschijnlijk veranderd.

Er is bij mij in januari een te hoog bedrag aan stookkosten/huur afgeschreven, wat nu?

Algemeen

U kunt contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Woonplus.

Ik ben nabestaande van een huurder. Deze huurder krijgt nog geld terug van de stookkosten en/of servicekosten. Kan dit geld naar mijn rekening worden overgemaakt?

Algemeen

Als u bij ons bekend bent als nabestaande van de huurder, dan hebben wij de afrekening aan u toegestuurd. Wij kunnen het bedrag dan op uw rekening storten. Neem contact op met het Klantcontactcentrum als u het rekeningnummer wilt wijzigen. 

Wat is de regeling ‘Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB)’?

Algemeen

Heeft uw woongebouw een collectieve verwarmingsketel? Dan heeft u over 2023 recht op een tegemoetkoming in uw stookkosten. Deze tegemoetkoming wordt betaald uit de TTB. Hij is verdeeld in twee bedragen:
• Een bedrag voor de maanden januari t/m juni;
• een bedrag voor de maanden juli t/m december.
Het eerste bedrag verrekenen wij in de afrekening stookkosten 2022-2023. Het tweede bedrag verrekenen wij in de afrekening stookkosten 2023-2024.
Meer informatie over de TTB vindt u hier