Stookkosten

Veel gevraagd over Stookkosten

Ik heb een afrekening van mijn stookkosten/ servicekosten ontvangen en ik krijg geld terug. Wanneer ontvang ik het geld op mijn rekening?

U heeft een brief ontvangen bij de afrekening van de stookkosten. U krijgt dit bedrag binnen 30 dagen terug gestort op het bij ons bekende rekeningnummer.

Wanneer het een afrekening betreft van een overleden huurder, kunt u een verzoek per mail insturen om het bedrag te laten storten op het rekeningnummer van de nabestaande. Vermeld hierbij de gegevens van de oud bewoner, van uzelf en het rekeningnummer waar het bedrag op gestort kan worden. 

Op welke manier worden stookkosten in rekening gebracht?

Is er een collectieve verwarmingsinstallatie? Dan betaalt u maandelijks een bedrag vooruit . Dit noemen we ook wel het voorschot. Jaarlijks ontvangt u de rekening voor 1 december (het stookseizoen loopt van 1 juli tot 1 juli).

Hoe is het verbruik op mijn afrekening bepaald?

Om de verwarmingskosten per woning te kunnen bepalen, zijn alle woningen voorzien van individuele meters die registreren hoeveel warmte u verbruikt. Deze meters worden in juni ingelezen door het energiebedrijf.

De verwarmingskosten worden als volgt bepaald. Alle woningen zijn voorzien van individuele meters. Die houden bij hoeveel warmte u verbruikt. Deze meters worden elk jaar in juni ingelezen door het energiebedrijf. In juli neemt Woonplus de meterstand op van de verwarmingsinstallatie. Dat is het gasverbruik van alle woning. Aan de hand hiervan wordt uw verbruik berekend.

Hoe is de afrekening stookkosten opgebouwd?

De afrekening bestaat uit vaste en verrekenbare kosten. De vaste kosten kunt u als huurder niet beïnvloeden. Dit zijn onder andere administratiekosten en de kosten voor de meteropname. Daarnaast betaalt u nog een vast bedrag. Dit is een percentage van de energiekosten. Dit is bijvoorbeeld voor het energieverbruik om de ketel(s) draaiende te houden, ook op momenten dat u zelf niet stookt. Iedere huurder in uw complex betaalt hier aan mee. De verrekenbare kosten zijn de kosten voor uw eigen warmteverbruik. Deze worden bepaald door uw eigen stookgedrag. Deze kunt u dus wel beïnvloeden.

Wat is de meetperiode van een stookseizoen?

Een stookseizoen loopt van 1 juli van het vorig jaar tot en met 30 juni van het huidige jaar. In het laatste kwartaal van dat jaar krijgt u de rekening.

Hoe worden de stookkosten afgerekend?

In de huur die u elke maand betaalt zit ook een bedrag voor de stookkosten. Dit bedrag is een voorschot. De werkelijke kosten rekenen we een keer per jaar uit. Wat u werkelijk heeft gestookt trekken we van de voorgeschoten bedragen af. Dat noemen we de afrekening stookkosten. Heeft u teveel betaald, dan krijgt u geld terug. Heeft u te weinig betaald, dan moet u bijbetalen. Net als bij de jaarlijkse nota die u met uw energieleverancier afrekent.

Een stookseizoen loopt van 1 juli van het vorig jaar tot en met 30 juni van het huidige jaar. In het laatste kwartaal van dat jaar krijgt u de rekening.

 

Wat zijn stookkosten?

Stookkosten zijn de kosten voor het verwarmen van uw woning middels een centrale ketel. Voor deze kosten is een voorschotbedrag opgenomen in uw maandelijkse huurprijs. De periode die op de afrekening staat gaat over het hele jaar. In de afrekening wordt rekening gehouden met de periode van bewoning.

Veel woningen zijn aangesloten op een gedeelde verwarmingsketel. Dit noemen we ook wel blokverwarming. Dat betekent dat er in uw gebouw een of meerdere grote verwarmingsketels staan. Deze verwarmen alle woningen. De stookkosten verdelen we over alle woningen.

Maken stookkosten onderdeel uit van de servicekosten?

Ja. Stookkosten maken deel uit van de servicekosten.

Waar is mijn voorschotbedrag voor stookkosten op gebaseerd?

Het bedrag baseren wij op de laatste rekening. Dit bedrag wordt door 12 maanden gedeeld. Per maand brengen we een deel in rekening.

Kan ik mijn voorschotbedrag voor stookkosten aanpassen?

Ja, u kunt uw maandelijkse voorschot stookkosten aanpassen door dat schriftelijk aan ons door te geven. Dat kan op verschillende manieren:

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

Let op: Indien u uw voorschotbedrag naar beneden toe bijstelt, kunt u op de volgende eindafrekening geen betalingsregeling treffen.

Ik heb een afrekening van mijn stookkosten/servicekosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Kan ik hiervoor een betalingsregeling afsluiten?

Ja, onder bepaalde voorwaarden kunt u een betalingsregeling afsluiten. Klik op betalingsregeling aanvragen.

Of neem contact op met onze afdeling Klantenservice:

Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur (010) 20 45 100.

U kan dit bedrag in 3 maandelijkse termijnen betalen. Hiervoor kunt u een betalingsregeling treffen via de afdeling Incasso
U kunt uw termijnbedrag bij een betalingsregeling niet naar beneden bijstellen.

Als u een regeling wilt die langer duurt dan 3 maanden kunt u dit schriftelijk of per email (woonplus@woonplus.nl) aanvragen bij de afdeling Incasso

Let op: Indien u uw voorschotbedrag naar beneden toe bijstelt, kunt u op de volgende eindafrekening geen betalingsregeling treffen.

Wat kan ik doen om mijn stookkosten te verlagen?

Het grootste deel van de energierekening wordt veroorzaakt door ruimteverwarming. Hier valt dus het meeste te besparen. Mogelijkheden zijn:

  • Temperatuur op een vaste temperatuur instellen en zo min mogelijk veranderen;
  • Zet radiatoren in kamers waar niemand is uit.

Ik heb een afrekening van mijn stookkosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Hoe kan dat?

In dit geval zijn de gemaakte kosten hoger dan het voorschot. Het verschil moet u dan nog betalen.

Als ik een bedrag terugkrijg bij de afrekening stookkosten, wordt dit dan verrekend met een openstaand saldo?

Nee, bedragen worden uitbetaald tenzij er een deurwaarderszaak loopt.