Bedrijf aan huis

Veel gevraagd over Bedrijf aan huis

Ik huur een winkelpand van Woonplus en wil graag dit overdragen aan iemand anders, kan dit?

Het is mogelijk om winkelpand over te dragen aan een gegadigde mits aan alle eisen/voorwaarden worden voldaan.

Om te beginnen dient u de volgende documenten aan te leveren:

-BRP uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie met: historische adresgegevens, burgerlijke staat en het aantal meeverhuizende personen.

-Een uittreksel zonder de betreffende gegevens volstaat NIET (maximaal 6 maanden oud). Dit geldt niet voor kandidaten die in de gemeente Schiedam staan ingeschreven.

-Een (definitieve of voorlopige aanslag) inkomensverklaring van de belastingdienst 2019 of 2020 op te vragen via de Belastingtelefoon via telefoonnummer 0800-0543 of via uw DigiD op ‘Mijn Belastingdienst’. Deze moet u ook aanvragen indien u geen inkomen heeft.

-Een verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder (maximaal 3 maanden oud) Dit geldt niet voor huurders van Woonplus.

-Werkgeversverklaring (maximaal 3 maanden oud).

Is uw huidige inkomen gestegen of gedaald of staat er op uw inkomensverklaring vermeld ‘Inkomen: onbekend/niet bekend’? Dan dient u ook aan te leveren:

-Uw 3 meest recente loonstroken en/of uitkeringsspecificaties. Als u zelfstandig ondernemer bent, dient u het model Prognose 2020 (link) in te laten vullen en ondertekenen door uw boekhouder of accountant. Voeg deze toe inclusief uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (maximaal 6 maanden oud).
-Is uw huidige woning een koopwoning? Dan de eerste twee pagina’s van de koopakte om aan te tonen dat de woning inmiddels is verkocht.
-Winst en verlies rekening
-Inschrijving bij de kamer van koophandel
-Ondernemingsplan

Kandidaat Prognose ondernemersinkomen obv resultatenrekening huidige jaar

Op basis van de aangeleverde documenten gaan we kijken of:

-Het pand voldoet aan het bestemmingsplan
-Men draagkrachtig genoeg is om het pand over te nemen
-Alle documenten natuurlijk kloppen