Huur opzeggen bij overlijden

Veel gevraagd over Huur opzeggen bij overlijden

Ik krijg nog steeds post op naam van de overleden huurder. Wat moet ik doen om dit te stoppen?

U kunt hierover contact opnemen met het klantcontactcentrum van Woonplus.


Online: klik op het contactformulier van Woonplus
Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100

Ik wil de huur opzeggen omdat de huurder is overleden. Wat is de opzegtermijn?

Woonplus hanteert bij overlijden een minimale opzegtermijn van twee weken. Voor het opzeggen van de huur is een akte van overlijden nodig om alles te regelen met Woonplus.

Mijn partner is overleden. We waren niet getrouwd of hadden geen geregistreerd partnerschap. Ik wil in de woning blijven wonen. Mag dat?

Als u geen medebewoner bent heeft u geen recht om in de woning te blijven. U kunt wel schriftelijk een verzoek indienen bij Woonplus voor het overnemen van de huur van de woning. Dit verzoek moet u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 weken na het overlijden van de huurder bij Woonplus indienen. Het is belangrijk dat u een kopie van de overlijdensakte meestuurt. U kunt dit schriftelijk verzoek bij onze afdeling Klantenservice indienen:

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam