Huurovereenkomst

Veel gevraagd over Huurovereenkomst

Wat gebeurt er met verkeerd gestalde fietsen?

Fietsen worden eerst gelabeld en later, als ze nog steeds in de gemeenschappelijke ruimte staan, naar buiten verplaatst.

Ik wil graag de notulen van de laatste vergadering van de VvE. Kan dat?

Neem contact op met klantenservice.

Hoe gaat Woonplus om met een datalek?

Woonplus houdt zich aan de wettelijke privacyregels. Die staan beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer er volgens u toch sprake is van een datalek, dan adviseren wij u direct contact op te nemen met Woonplus.

Online: klik op het contactformulier van Woonplus
Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100

Ik huur een sociale huurwoning, en zie dat een zelfde huurwoning bij mij in de buurt wordt aangeboden voor een andere huurprijs. Hoe kan dat?

De huur van een sociale huurwoning wordt altijd bepaald op basis van het huurprijsbeleid. We voeren het beleid van dat moment.

Door het huurprijsbeleid kunnen bij verhuizing verschillen in huurprijzen ontstaan binnen bijvoorbeeld een flat of straat. De bestaande huurders blijven namelijk de oude huurprijs betalen. De nieuwe bewoners krijgen een huurovereenkomst met de nieuwe huurprijs (aanvangshuur). Deze verschillen kunnen positief of negatief zijn.

Andere oorzaken zijn: verschillen in woningwaardering en de jaarlijkse huurverhoging.

Bekijk de video "Huurprijsbeleid Woonplus"

Wat houdt de term streefhuur in?

Als er een woning leegt komt, stelt Woonplus de streefhuur vast. De streefhuur is de huur die wordt gevraagd tijdens het tekenen van het huurcontract. Bij het bepalen van de streefhuur houden wij rekening met:

de kwaliteit van de woning (woningwaardering)
de betaalbaarheid voor de doelgroep (bijvoorbeeld gezinnen)
regelgeving van de overheid.
Eventuele servicekosten komen daar nog bij.

Hoe wordt de huurprijs van een sociale huurwoning vastgesteld?

Het vaststellen van de nieuwe huurprijs van een sociale huurwoning wordt gedaan volgens de wet. De berekening van de maximaal toegestane huurprijs baseren we op het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het Woningwaarderingsstelsel geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Bij het totale puntenaantal van een woning hoort een maximale huurprijs die wij mogen vragen voor een woning. Woonplus mag dus nooit meer vragen dan deze maximale huurprijs. Woonplus houdt rekening met de regels van het woningwaarderingsstelsel. Wij hanteren een huurbeleid, waarbij wij streefhuren voor sociale huurwoningen vaststellen.

Bekijk ook de folders Folder-Uitleg-over-uw-huurprijs-2020 en Folder-Uitleg-over-uw-huurprijs-2020-geen-huurverhoging

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde?

U kunt bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde, nadat u een officiele WOZ-beschikking hebt aangevraagd. Het snelst gaat dit digitaal via "mijn RBG" (kies bezwaar om een andere reden). Hiervoor hebt u een DigiD nodig. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de WOZ-beschikking zijn ingediend. Als u nog geen DigiD hebt en die wilt aanvragen: klik op DigiD aanvragen.

Wat betekent WOZ-waarde?

WOZ is een afkorting voor Wet Waardering Onroerende Zaken. Dat is de waarde van het huis waarin u woont. De Gemeente Schiedam stelt jaarlijks voor 1 maart de WOZ-waarde van alle woningen in Schiedam opnieuw vast. Bekijk de video woningwaardering Link video woningwaardering.

Bekijk de video "Woningwaardering van Woonplus".

Hoe weet ik wat de WOZ-waarde van mijn woning is?

U kunt de WOZ-waarde van uw woning opvragen bij het klantinformatiepunt van de Regionale Belasting Groep (telefoonnummer: 088-291 10 00). Klik op Regionale Belasting Dienst Als u een officiele WOZ-beschikking wilt aanvragen.

Bekijk de video "Woningwaardering van Woonplus".

Hoeveel punten krijgt mijn woning voor de WOZ-waarde?

Prijspeil 1 juli 2019

De punten voor de WOZ-waarde komt voort uit 2 onderdelen:
1. een punt per € 9.474 van de WOZ-waarde
2. WOZ-waarde gedeeld door het aantal m² van de vertrekken en overige ruimten per € 147.

Om het wat duidelijker te maken, geven we hieronder een rekenvoorbeeld.
Stel de woning heeft een WOZ-waarde Euro 100.000. Het totale oppervlakte van vertrekken (woonkamer, slaapkamers, keuken en badkamer) en overige ruimten (bijvoorbeeld berging en washok) is 61 m². De berekening wordt dan:

1. 100.000 gedeeld door € 9.474 =                                            10,55
2. 100.000 gedeeld door 61 m² gedeel door € 147 =             11,15
Totaal                                                                                              21,70

Het aantal punten voor deze woning is dus 21,70 Dit wordt afgerond naar 22.

Bekijk de video "Woningwaardering van Woonplus"

Hoe is mijn huurprijs opgebouwd?

De huurprijs bestaat uit twee gedeelten. Dit zijn de netto huur en de servicekosten. Daar hoort ook het voorschot op de stookkosten bij. Samen vormen deze twee gedeelten de bruto huur. De samenstelling van de huurpijs van uw woning kunt u nakijken door in te loggen op MijnWoonplus.

Welke "Algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte" heeft Woonplus?

Klik op Algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimten van Woonplus.

Kan ik een kopie van mijn huurovereenkomst ontvangen?

Ja, u kunt een kopie van uw huurovereenkomst krijgen. Neem daarvoor contact op met de afdeling Klantenservice:

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur (010) 20 45 100.

 

Wat zijn de kosten bij het sluiten van een huurovereenkomst?

Bij het afsluiten van een huurovereenkomst betaalt u  administratiekosten. Daarnaast betaalt u ook de huur voor de eerste maand van de huurovereenkomst.

Ik wil de naam op mijn huurovereenkomst aanpassen. Hoe regel ik dat?

U kunt hierover contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Woonplus.


Online: klik op het contactformulier van Woonplus


Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100.

Ik wil graag een bedrijf starten in mijn huurwoning. Mag dat?

Nee, dit is niet toegestaan.

Wanneer onderteken ik mijn huurovereenkomst?

Zodra de woning klaar is om te verhuren ontvangt u van ons een uitnodiging. Dan maken we een afspraak voor de uitgifte van de woning. U tekent dan ook de de huurovereenkomst.

Ik wil een verhuurdersverklaring aanvragen. Wat moet ik doen?

Neemt u contact op met onze afdeling Klantenservice:

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur (010) 20 45 100.

 

Wat zijn de huisregels van Woonplus?

Om het wonen met elkaar prettig te maken en te houden, heeft Woonplus tien huisregels opgesteld:

- Sluit voor de veiligheid de centrale toegangsdeur.

- Zet geen fietsen, scooters, kinderwagens, scootmobielen of grofvuil in de gemeenschappelijke ruimten.

- Gooi geen etensresten of ander afval van het balkon of de galerij. Het voeren van katten en vogels trekken muizen, ratten en ander ongedierte aan. Ook komen er duiven op af en die zijn een grote bron van overlast.

- Laat geen kinderen in de gemeenschappelijke ruimten spelen. Dit veroorzaakt overlast en vervuiling.

- Gooi folders en kranten niet op de grond. Houd de hal schoon en netjes.

- Bied huisvuil op de juiste wijze aan. Deponeer het in de vuilcontainer en niet ernaast.

- Zet grofvuil niet zomaar buiten. Breng het naar het afvalbrengpunt: klik op afvalbrengpuntgemeenteschiedam voor de openingstijden. Of maak een afspraak met IRADO om het op te halen. Klik hiervoor op afspraak grofvuil.

- Voorkom geluidsoverlast. Zet uw radio en TV niet zo hard dat uw buren er last van hebben. Niet boren en timmeren na 22.00 uur en op zon- en feestdagen. Maak bij geluidsoverlast afspraken met uw buren.

- Hang uw wasgoed of tapijt niet hinderlijk op. Zorg dat uw benedenburen er geen last van hebben. Plaats geen wasgoed in de portiekhal. Bij het niet naleven van de huisregels kan Woonplus een boete opleggen van € 50 per overtreding.

Beƫindiging samenwonen. Wat moet ik doen?

Bij het beëindigen van samenwoning kan er sprake zijn van twee situaties. Degene met wie de hoofdhuurder samenwoonde was:

1. geen medehuurder.
In dit geval blijft de hoofdhuurder in de woning wonen.

2. wel medehuurder.
U bepaalt samen wie er in de woning achterblijft. Woonplus mengt zich hier niet in.
Het is in ieder geval belangrijk dat u Woonplus laat weten wie er in de woning achterblijft.

De hoofdhuurder blijft
In dit geval verandert er aan de huurovereenkomst niets.


De medehuurder blijft
Is het de medehuurder die de huurovereenkomst voortzet? Dan wordt de naam op de huurovereenkomst aangepast. Hiervoor betaalt u €15,- administratiekosten.

Een verzoek hiertoe moet u schriftelijk indienen. Het is belangrijk dat beide huurders het verzoek ondertekenen.

U kunt dat op twee manieren naar ons toesturen:

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

De hoofdhuurder is overleden. Komt de huurovereenkomst nu op mijn naam?

Is de hoofdhuurder overleden? Dan zet u het huurcontract voort als u:

 • Met de huurder getrouwd was.
 • Met de huurder een geregistreerd partnerschap had.
 • Met toestemming van Woonplus medehuurder bent.

U hoeft in geen van deze gevallen een nieuwe huurovereenkomst met Woonplus af te sluiten. Wilt u wel een nieuwe huurovereenkomst die op uw naam staat, dan betaalt u hiervoor € 15 administratiekosten.
In alle gevallen vragen wij om een kopie van de overlijdensakte van de hoofdhuurder.

U kunt de overlijdensakte op twee manieren naar ons toesturen:

Online: Klik op het contactformulier van Woonplus

Per brief: Woonplus Schiedam Postbus 25 3100 AA Schiedam

De hoofdhuurder is overleden. Er blijft niemand in de woning achter. Wie kan de huur opzeggen?

De erfgenamen hebben wettelijk het recht om de huur op te zeggen. Het is belangrijk dat u een kopie van de overlijdensakte meestuurt. Ook de contactgegevens van de nabestaande(n) die de huuropzegging doet zijn nodig.

Dat kunt op verschillende manieren doen:

Online: Klik op Huur opzeggen om de huuropzegging direct te doen.

Per brief : Woonplus Schiedam, Postbus 25 3100 AA Schiedam

Wat moet ik doen als mijn medehuurder is overleden?

Is de medehuurder overleden? Dan is het belangrijk dat u Woonplus hiervan zo snel mogelijk schriftelijk van op de hoogte brengt. U moet dan ook de overlijdensakte meesturen.
U kunt dat op twee manieren naar ons toesturen:

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

Wanneer geeft Woonplus geen toestemming voor inwoning?

Het kan voorkomen, dat Woonplus geen toestemming geeft voor inwoning. Hiervoor kunnen in ieder geval de volgende redenen gelden:

 • de persoon is door Woonplus uit een huurwoning van Woonplus gezet;
 • de huurder heeft een verleden van overlast, fraude of (illegale) activiteiten zoals drugshandel of prostitutie;
 • de persoon die wil inwonen heeft een pandverbod bij Woonplus. Die heeft hij/zij gekregen vanwege bedreiging van een medewerker van Woonplus of door Woonplus ingeschakelde derde;
 • als inwoning tot overbewoning leidt;
 • als de huurder niet zijn/haar hoofdverblijf houdt in het gehuurde.

Mocht u twijfelen neemt dan contact op met de klantenservice.


Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100.

Moeten inwoners bekend zijn bij Woonplus?

Ja, alle inwoners moeten bekend zijn bij Woonplus. Bij het ondertekenen van het huurcontract meldt u aan Woonplus Schiedam wie er op uw adres wonen. Verandert de samenstelling van uw huishouden? Bijvoorbeeld omdat inwoners verhuizen of er nieuwe inwoners bijkomen? Dan moet u dit bij ons melden.

Dat kan op verschillende manieren: 

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

Zijn kinderen inwoners?

Woonplus ziet inwonende kinderen onder de 35 jaar als inwoners. Belangrijk is dat iemand die inwoont, niet automatisch medehuurder is. Zegt u als hoofdhuurder de huur op en verlaat u de woning? Dan kan de inwoner niet in de woning blijven wonen en moet deze ook vertrekken.

Mag ik iemand laten inwonen in mijn woning?

Ja, dat mag, maar hiervoor heeft u toestemming van Woonplus nodig. Inwoning mag namelijk niet leiden tot overbewoning of overlast. Voor personen onder de 16 jaar hoeft u geen toestemming te vragen. Hoe kunt u dit regelen?


1. U vult een toestemmingsformulier inwoning in. Klik op

Toestemmingsformulier inwoning

.Dit formulier moet door Woonplus ondertekend worden. Dit ondertekende formulier heeft de persoon die bij u wil inwonen nodig. Het formulier is nodig om zich in te schrijven op het adres bij de Gemeente Schiedam. Dit formulier stuurt u op naar Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam.


2. Het verzoek tot inwoning wordt beoordeeld door Woonplus. Wordt de persoon afgewezen? Dan wordt dit per telefoon of schriftelijk verteld. Gaan we akkoord? Dan wordt u en degene die bij u wil inwonen gevraagd langs te komen bij Woonplus voor een kort gesprek. De persoon die wil inwonen, moet zijn/haar ID-bewijs meenemen. Woonplus ondertekent het formulier dan voor akkoord.  Let op, u dient zelf het formulier in te leveren bij de gemeente Schiedam.


3. Verder is het van belang dat:

 • U zelf in de woning blijft wonen;
 • Inwoning mag niet leiden tot onderhuur. U mag aan de inwoner geen huur vragen;
 • Indien u de woning verlaat, moet de inwoner ook uit de woning vertrekken;
 • U verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor de inwoner(s);
 • Degene die bij u intrekt door de inwoning geen medehuurder wordt. Dit kan alleen als u met elkaar getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft;
 • Degene die bij u intrekt zich ook laat inschrijven op het adres bij uw gemeente;
 • Woonplus kan, zonder een reden op te geven, op ieder gewenst moment de toestemming tot inwoning intrekken. De inwoner dient dan de woning direct te verlaten.

Let op: Woont u in een wijk waar artikel 10 van de Rotterdamwet van toepassing is? Dan moet ook de Gemeente Schiedam toestemming geven voor inwoning.

Wat is een hoofdhuurder?

Staat de huurovereenkomst op uw naam? Dan bent u hoofdhuurder. In dat geval bent u verantwoordelijk voor onder andere het op tijd betalen van de huur. En een goed beheer van uw woning.

Wanneer wordt medehuurder hoofdhuurder?

De medehuurder wordt in de volgende gevallen hoofdhuurder:

 • Als de hoofdhuurder overlijdt mag de medehuurder de huurovereenkomst voortzetten. In geval van overlijden vragen wij om een kopie van de overlijdensakte. Voor een nieuwe huurovereenkomst op uw naam betaalt u administratiekosten.
 • Als de hoofdhuurder verhuist, moet deze zijn deel van de huurovereenkomst opzeggen. Als u de medehuurder bent, bekijken wij of u in aanmerking komt voor de woning. Neem in dit geval contact op met onze afdeling Klantenservice. 
 • Echtscheiding. Bij echtscheiding kunt u uw aanvraag beide ondertekenen en een kopie van de uitspraak van de rechter meesturen. De medehuurder wordt daarna pas formeel de huurder en sluit zelf een huurovereenkomst af. Voor een nieuwe huurovereenkomst op uw naam betaalt u administratiekosten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice. 

Online: klik op het contactformulier van Woonplus
Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur (010) 20 45 100.

Kan mijn inwonend kind medehuurder worden?

Nee, kinderen kunnen geen medehuurder worden. We maken echter een uitzondering voor kinderen ouder dan 35 jaar die nog steeds thuis wonen. Zij moeten dan wel aantoonbaar een gemeenschappelijke huishouding voeren met hun ouders. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een onafgebroken inwoning. Is iemand uit huis gegaan en weer terug gekomen, dan gaat deze uitzondering niet op.

Richt uw verzoek tot medehuurder aan onze afdeling Klantenservice:

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

Hoe kan ik medehuurderschap aanvragen?

Als uw partner of inwoner medehuurder wil worden, dan moet deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U staat tenminste twee jaar samen op het woonadres bij de gemeente Schiedam ingeschreven
 • U heeft toestemming van ons gekregen om in te wonen op het adres
 • U voert een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de hoofdbewoner en blijft dat in de toekomst doen. Dit betekent dat u allebei in de woning woont en alle kosten deelt.

Medehuurderschap moet u schriftelijk aanvragen. Dat kan op verschillende manieren: 

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

Moeten alle inwoners ingeschreven staan bij de gemeente?

Ja, alle personen die bij u wonen, moeten ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie.

Wanneer word ik automatisch medehuurder?

U wordt automatisch medehuurder als u met de hoofdhuurder trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Hiervoor hoeft er niets aan de huurovereenkomst te worden veranderd. 

Wat is een medehuurder?

Een geregistreerde medehuurder heeft in dezelfde rechten en plichten over de woning waarin hij woont als de hoofdhuurder. Dat betekent dat de medehuurder ook verantwoordelijk is voor de huurbetaling en een goed beheer van uw woning. Bent u getrouwd met de hoofdhuurder? Of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u wettelijk ook medehuurder.

Wat zijn de rechten en plichten van een medehuurder?

Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. U bent allebei verantwoordelijk voor het netjes houden van de woning. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het betalen van de huur en het uitvoeren van kleine reparaties. Bent u getrouwd of u heeft samen een geregistreerd partnerschap? Dan bent u bij wet medehuurder.

Wat is het Woningwaarderingsstelsel (WWS)?

Het Woningwaarderingsstelsel (WWS) geeft de kwaliteit van een sociale huurwoning in punten weer. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en voorziening (keuken, toilet) krijgt punten. Ook de Energie-Index van een woning en de WOZ-waarde leveren punten op. Bij het totale puntenaantal van een woning hoort een maximale huurprijs die Woonplus mag vragen voor een woning. Woonplus mag dus nooit meer vragen dan de maximale huurprijs. Minder wel. Klik op Huurcommissie voor meer informatie.

Als u het totaal aantal punten van uw woning weet, klik op 

maximaal redelijke huurprijs 2019

om te zien hoeveel Woonplus maximaal aan huur mag vragen.

Bekijk de video "Woningwaardering en huurprijsbeleid Woonplus"

Beƫindiging geregistreerd partnerschap. Wat moet ik doen?

Het is belangrijk dat u ons schriftelijk laat weten wie er in de woning blijft.

De hoofdhuurder blijft
In dit geval verandert er niets.

De medehuurder blijft
Is het de medehuurder die de huurovereenkomst voortzet? Dan wordt de naam op de huurovereenkomst aangepast. Hiervoor betaalt u € 15 administratiekosten.

Een verzoek hiertoe moet u schriftelijk indienen. Daarvoor hebben wij twee dingen nodig:

1. U voegt een akte van de beëindiging partnerregistratie bij de brief.

2. Allebei de huurders en moeten het verzoek ondertekenen.

U kunt dat op twee manieren naar ons toesturen:

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

De huurder is overleden. Ik ben geen geregistreerd partner of medehuurder. Kan ik in de woning blijven wonen?

Bent u geen geregistreerd partner of medebewoner? Dan heeft u geen recht om in de woning te blijven. U kunt hiertoe wel een verzoek indienen bij Woonplus. Dit verzoek moet u zo snel mogelijk indienen. In ieder geval binnen 3 weken na het overlijden van de huurder aan Woonplus richten. Het is belangrijk dat u een kopie van de overlijdensakte meestuurt.

Dat kunt op twee manieren doen:

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

Wat is overbewoning?

Van overbewoning is sprake wanneer er per bewoner minder dan 12 m² woonruimte is.

Wat te doen met een eenzijdige huuropzegging?

Een eenzijdige huuropzegging moet ingevuld en getekend worden door beide bewoners.