Inkomensgegevens

Veel gevraagd over Inkomensgegevens

Ik had het afgelopen jaar geen inkomen. Moet ik toch een inkomensverklaring opsturen?

Ja, ook als u in het afgelopen jaar geen inkomen had moet u een inkomensverklaring opsturen. Deze kunt u gratis opvragen via de Belastingtelefoon (0800-0543), of klik op inkomensverklaring aanvragen belastingdienst om aan te vragen via de site van de Belastingdienst.

Ik ben ZZP'er. Welke inkomensgegevens moet ik aanleveren?

U moet de volgende inkomensgegevens aanleveren:

  • een originele inkomensverklaring van de belastingdienst (2019-2020). U kunt deze gratis opvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543. Of klik op 
  • uw definitieve aanslag inkomstenbelasting (2019-2020); als er geen inkomen is of geen aangifte gedaan is, is een inkomensverklaring of aanslag verplicht!

Wat is een uitreksel Basis Registratie Personen (BRP)?

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in het BRP staan. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland. U kunt deze aanvragen bij uw gemeente. In dit uittreksel moet het volgende staan:

  • Naam, Adres en Woonplaats
  • geboortedatum/ -plaats
  • burgerlijke staat
  • datum inschrijving op uw huidige adres
  • uw historische adresgegevens (alle adressen waar u heeft gewoond)
  • en de namen van uw gezinsleden/ personen die op het zelfde adres staan ingeschreven (met geboortedatum).

Dit document is niet nodig wanneer u in Schiedam staat ingeschreven, tenzij u hier als geheim staat geregistreerd.

Wat wordt onder toetsingsinkomen verstaan?

Bij het toewijzen van een woning kijkt Woonplus naar het huishoudeninkomen van u en uw eventuele partner. Wij gaan uit van het 'verzamelinkomen' zoals de Belastingdienst dat hanteert. Om uw inkomen vast te stellen, vraagt Woonplus u om een inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI). Met deze inkomensverklaring bepalen we uw inkomen. Om de actualiteit van uw inkomensgegevens te toetsen vragen wij naar uw meest recente loonstrook.

Daalt uw inkomen flink of is het al flink gedaald? Stijgt uw inkomen of is het al gestegen? Dan kunt u met de rekenhulp van WoonnetRijnmond uw inkomensgegevens aanpassen. Klik op

de rekenhulp

voor de berekening van uw inkomen. U komt dan in aanmerking voor woningen die passen bij uw inkomen. Bij Woonplus moet u kunnen aantonen dat uw inkomen inmiddels gewijzigd is of gewijzigd gaat worden.

Zorg dat uw gegevens op WoonnetRijmond altijd actueel zijn. Zijn de gegevens onjuist ingevuld? Dan is dat voor Woonplus een reden om de woning niet toe te wijzen.