Samenwonen

Veel gevraagd over Samenwonen

Ik ga scheiden wat moet ik doen met de huurovereenkomst?

Degene die de woning verlaat vult eenzijdige een huuropzegging in die gezamenlijk ondertekend moet worden.

Dat kunt u als volgt doen:

Online: klik op het contactformulier van Woonplus
Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

Ik ga samenwonen en ik wil dat mijn partner ook op het huurovereenkomst komt. Kan dat?

Ja, dat kan, maar niet direct. Pas nadat uw partner twee jaar bij u heeft gewoond, kunt u voor uw partner het medehuurderschap aan vragen. Daarom is het belangrijk dat uw partner bij de gemeente Schiedam op uw adres inschrijft. Daarnaast moet u Woonplus schriftelijk melden dat u bent gaan samenwonen en met wie (ook geboortedatum). Dat kunt op twee manieren doen:

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

Ik ga samenwonen. Moet ik daarvoor toestemming aan jullie vragen?

Ja, alle inwoners moeten bekend zijn bij Woonplus, dus ook degene met wie u gaat samenwonen. Dat kunt op twee manieren doen:

Online: klik op het contactformulier van Woonplus
Per brief: Woonplus Schiedam Postbus 25 3100 AA Schiedam

Wij huren samen een woning van jullie en we gaan uit elkaar. Kan één van ons in de woning blijven wonen?

Ja dat kan. Degene die de woning verlaat vult een eenzijdige huuropzegging in die gezamenlijk ondertekend moet worden. U beslist zelf wie de woning verlaat en wie de woning blijft huren.

Dat kunt op twee manieren doen:

Online: klik op om de huuropzegging direct te doen.

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam