Woning bezichtigen

Veel gevraagd over Woning bezichtigen

Hoe snel moet ik een woning accepteren na de bezichtiging?

U beslist tijdens de bezichtiging of u de woning wel of niet accepteert.

Ik ben uitgenodigd voor een bezichtiging. Moet ik hierbij zelf aanwezig zijn?

Ja, tenzij u zich afmeldt. U kunt zich tot 24 uur voor de afspraak voor een uitnodiging van een bezichtiging via de website van Woonnet-Rijmond. 

Klik op 

afmelden bezichtiging

om te lezen hoe dat moet.

Is de afspraak van de bezichtiging binnen 24 uur? Neem dan contact op met Woonplus door middel van te reageren op de e-mail die u heeft gekregen van Woonplus.

Machtigen
U kunt ook iemand voor machtigen die voor naar de bezichtiging gaat. U moet er dan wel voor zorgen dat de persoon die u machtigt het volgende bij zich heeft:

  • 2 legitimatiebewijzen: dat van uzelf (kopie) en van de persoon die u machtigt (het origineel).
  • een korte brief waarin u aan geeft wie u machtigt om de woning te bekijken. Deze persoon zal dan ook voor u te bepalen of u de aanbieding wel of niet accepteert. Let er wel op: u kunt de woning niet later alsnog bezichtigingen. De acceptatie of weigering is rechtsgeldig.

Ik heb een woning aangeboden gekregen maar ik wil de woning niet huren. Heeft dit invloed op mijn inschrijving als woningzoekende?

Nee dit heeft geen invloed op uw inschrijving.

Wat wordt onder huishoudgrootte verstaan?

Het aantal personen dat deel uitmaakt van uw huishouden.

Wanneer heeft Woonplus een kopie van mijn identiteitsbewijs nodig?

Woonplus voert een aantal taken uit voor de Gemeente Schiedam:

  • Voor Schiedamse huurders die verhuizen naar een woning van Woonplus regelen wij de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie (BRP). Voor deze inschrijving heeft Woonplus het nummer nodig van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoners;
  • Wij vragen een huisvestingsvergunning aan voor nieuwe huurders en inwoners van een woning van Woonplus. Deze woningen moet wel in een gebied liggen waar de Rotterdamwet op van toepassing is. Voor de digitale aanvraag heeft Woonplus het BSN-nummer nodig van de hoofdbewoners. Deze staat op het identiteitsbewijs.

De medewerker van Woonplus maakt een kopie van uw identiteitsbewijs met een app van de Rijksoverheid (KopieID app). Op de kopie komt een watermerk te staan met daarin het doel en de datum van de kopie. Als de aanvraag klaar is, verwijderen we de kopie. U kunt u er natuurlijk vanuit gaan dat Woonplus op een veilige wijze omgaat met uw gegevens.

Wat is een groepsbezichtiging?

Bij een groepsbezichtiging mogen meerdere mensen een woning bekijken. Deze kandidaten hebben op de woning gereageerd via Woonnet Rijnmond. Ze staan op verschillende posities op de wachtlijst. Tijdens de bezichtiging wordt de woning aangeboden aan de kandidaat die als eerste op de wachtlijst staat. De kandidaat moet wel de gevraagde documenten met juiste gegevens hebben overlegd aan de Woonmakelaar van Woonplus. Het kan gebeuren dat de kandidaat niet de gevraagde documenten bij zich heeft of de woning niet accepteert. Dan gaat de aanbieding direct naar de volgende kandidaat op de lijst.