Woningaanbieding

Veel gevraagd over Woningaanbieding

Ik heb gehoord dat er woningen vrijkomen. Kan ik me daar alvast voor inschrijven?

Nee, alle woningen worden via de website van Woonnet-Rijnmond aangeboden. Via deze site kunt u ook reageren.

 Klik hier voor de aangeboden woningen op Woonnet-Rijmond .

Ik wil mijn adresgegevens wijzigen in Woonnet Rijnmond. Wat moet ik doen?

Klik op voor de site van Woonnet Rijnmond.

Let op! Een adreswijziging heeft consequenties voor uw inschrijfduur bij Woonet Rijnmond.

Kan ik een woning bij woonplus huren zonder tussenkomst van Woonnet Rijnmond?

Nee dit is niet mogelijk voor sociale huur woningen.

Hoe vinden bezichtigingen plaats in deze tijden van COVID-19 (Corona) ?

De bezichtigingen vinden 1 op 1 plaats met de woonmakelaar in de woning. Hiervoor ontvangt de potentiƫle huurder van tevoren een uitnodiging.

Ik heb een mail ontvangen dat een document ontbreekt in mijn woonpas. Welk document mist er dan?

U kunt hierover contact opnemen met de klantenservice van Woonplus.


Online: klik op het contactformulier van Woonplus
Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100

Ik heb een uitnodiging voor een bezichtiging gekregen. Welke documenten moet ik uploaden?

Woonplus Schiedam stelt een aantal voorwaarden bij het aanbieden van een woning.

Om te bepalen of u voldoet aan deze voorwaarden, hebben we de volgende documenten nodig. We hebben ze nodig van uzelf, eventuele partner en alle overige mee verhuizende personen vanaf 18 jaar (van inwonende kinderen zijn geen gegevens nodig). U kunt deze uploaden op uw persoonlijke digitale account op Woonnet Rijnmond.

1. Een geldig legitimatiebewijs zoals een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning; (U hoeft geen kopie aan te leveren/ te uploaden, maar tijdens de bezichtiging moet u deze wel laten zien)

2. Bewijs van inkomen, dit kunt u aantonen met:
A. een originele inkomensverklaring van de belastingdienst (2019-2020). U kunt deze gratis opvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543. Of klik op inkomensverklaring aanvragen belastingdienst
B. uw definitieve aanslag inkomstenbelasting (2019-2020;
Óók als er geen inkomen is of geen aangifte gedaan is, is een inkomensverklaring of aanslag verplicht!

3. Een recent uittreksel uit de gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP) (niet ouder dan 6 maanden) met historische adresgegevens, burgelijke staat en het aantal meeverhuizende personen. U kunt deze aanvragen bij uw gemeente. In dit uittreksel moet dus het volgende staan:

  • Naam, Adres en Woonplaats
  • geboortedatum/ -plaats
  • burgerlijke staat
  • datum inschrijving op uw huidige adres
  • uw historische adresgegevens (alle adressen waar u heeft gewoond)
  • en de namen van uw gezinsleden/ personen die op het zelfde adres staan ingeschreven (met geboortedatum).

Dit document is niet nodig wanneer u in Schiedam staat ingeschreven, tenzij u hier als geheim staat geregistreerd.

4. Is uw huidige inkomen gestegen of gedaald of staat er op uw inkomensverklaring vermeld ‘Inkomen: onbekend/niet bekend’? Dan dient u ook aan te leveren: uw 3 meest recente loonstroken en/of uitkeringsspecificaties.

Bijzondere situatie:

* U bent zelfstandig ondernemer:

•Een prognose ondernemersinkomen van het huidige jaar conform dit model: Klik hier voor Model prognose 2020. Dit model dient opgesteld en ondertekend te worden door een geregistreerd accountant of boekhouder met een stempel/handtekening én een uittreksel KvK (niet ouder dan 6 maanden).

•Of een winst- en verliesrekening/ resultatenrekening van het voorgaande jaar, waarin het fiscaal inkomen uit onderneming is vermeld, opgesteld en ondertekend door een geregistreerd accountant of boekhouder met een stempel/ handtekening én een uittreksel KvK (niet ouder dan 6 maanden).

U bent student: een verklaring Bewijs ontvangst studiefinanciering DUO (deze wordt jaarlijks aan u verstrekt);

5. Woont u in een huurwoning?

Dan hebben wij een getekende/ gestempelde verhuurdersverklaring nodig. Deze kunt u opvragen bij uw huidige verhuurder en mag maximaal 3 maanden oud zijn. In de verhuurdersverklaring staat onder andere vermeld sinds wanneer u de woning huurt. Ook staat hierin van wie u de woning huurt. De hoogte van de huur staat erin. Of u de huur op tijd heeft voldaan. En of er in het verleden overlast/ wanprestatie is geregistreerd.
Als u nu al een huurder van Woonplus Schiedam bent, is de verhuurdersverklaring niet nodig;

6. Zoekt u een woning vanwege een echtscheiding of relatie eindiging?
Dan hebben wij de 1ste pagina van de beschikking van de rechtbank (definitieve uitspraak van de rechter) nodig.
Is er nog geen definitieve uitspraak? Dan moet u van zowel uzelf als uw huidige echtgenoot alle genoemde documenten ter toetsing aan te leveren (Dit is weggelaten in de brief omdat we daar erg veel vragen over kregen. Hij moet wel blijven in de link, we verwijzen hier namelijk wel naar).

7. Staat u onder bewindvoering? Dan is een uitspraak van de rechtbank nodig. Ook zijn gegevens van de bewindvoerder (zoals naam, e-mail/ telefoonnummer etc.) nodig. Ook hebben we een toestemming van de bewindvoerder nodig. Hierop staat dat akkoord wordt gegaan met verhuizing naar het nieuwe adres.

8: Is uw huidige woning een koopwoning? Dan de eerste twee pagina’s van de koopakte om aan te tonen dat de woning inmiddels is verkocht.

Let op!
Voor het aanbieden van een woning controleren wij in uw digitale dossier of de juiste documenten aanwezig zijn. Als uw dossier niet compleet is of foute gegevens bevat, ontvangt u geen aanbieding. Wij bieden dan de woning aan de volgende kandidaat huurder aan.

Ik heb vragen over de aangeboden woning. Waar kan ik terecht?

Hiervoor kunt u contact opnemen met uw Woonmakelaar

U kunt ook contact opnemen met de afdeling Klantenservice:

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur (010) 20 45 100.

 

Ik heb een woning aangeboden gekregen. Hoe snel moet ik laten weten of ik de woning wil huren?

U beslist tijdens de bezichtiging of u de woning wel of niet accepteert.

Ik wil een huurspecificatie ontvangen. Kunnen jullie mij deze toesturen?

Een huurspecifiacatie kunt u opvragen in uw account van Mijn Woonplus.

Klik op Mijn Woonplus om in te loggen.


Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze Klantenservice:

Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100.