Zorgwoning

Veel gevraagd over Zorgwoning

Verhuren jullie zorgwoningen?

De Frankelandgroep is een Schiedamse zorginstelling. Van een aantal complexen van Woonplus doet de Frankelandgroep de voordracht van huurders. Het gaat hierbij om de volgende complexen:

  • Havenbogen, Schiedam West ( Voor 30 van 101 appartementen draagt de Frankelandgroep de huurders voor, de overige woningen gaan via Woonnet Rijnmond)
  • De Suite, Schiedam Noord (27 woningen)
  • Heijermansflat, Schiedam Noord (160 woningen)

De woningen zijn bestemd voor mensen boven de 55 jaar die zorg nodig hebben of behoefte aan veilig wonen. Zij moeten zorg- en dienstverlening van de Frankengroep wensen te ontvangen.

Bij de toewijzing van een woning kijkt de Frankelandgroep niet alleen naar de inschrijfduur van een kandidaat. Ze kijken ook naar urgentie. Een kandidaat kan voorrang krijgen. Dit kan op basis van de zorgvraag en/of de sociale en maatschappelijk situatie..

Wilt u zich inschrijven voor een van van bovengenoemde wooncomplexen? Informatie hierover vindt u op de website van de Frankelandgroep. Klik

Frankenlandgroep

voor meer informatie.

Kom ik in aanmerking voor een zorgwoning?

Het is afhankelijk van uw situatie of u in aanmerking komt voor een zorgwoning. Ga hiervoor in contact met een zorginstelling in uw omgeving.

Ik heb een inwonend kind, mag mijn kind meeverhuizen naar een zorgwoning?

Woonplus geeft alleen in uitzonderlijke situaties toestemming voor het meeverhuizen van een kind naar een zorgwoning. U kunt hiervoor een gemotiveerd verzoek indienen bij Woonplus. Dat kan op twee  manieren:

Online: via het contactformulier van Woonplus

Per brief: Woonplus, Postbus 75, 3100 AA Schiedam.