Asbest

Veel gevraagd over Asbest

Ik heb een sticker ontvangen voor in de meterkast. Daarop staat waar in mijn woning asbest zit. Een van die onderdelen is echter beschadigd. Wat nu?

Algemeen

Geef dit alstublieft aan ons door. Wij laten dit dan controleren door een asbestbedrijf. Contact

Ik heb een sticker ontvangen voor in de meterkast. Daarop staat waar in mijn woning asbest zit. Een van die onderdelen heb ik echter verwijderd. Wat nu?

Algemeen

Geef dit alstublieft aan ons door. Wij laten dit dan controleren door een asbestbedrijf. Contact.

Ik heb een sticker ontvangen voor in de meterkast. Daarop staat waar in mijn woning asbest zit. Het zit ook in de constructieve (Muwi) wanden van mijn woning. Maar ik heb al vaker in deze wanden geboord. Wat nu?

Algemeen

Het asbest zit alleen in de kleine stelplaatjes die gebruikt zijn om de wanden waterpas op te bouwen. Elke wand bestaat voor minder dan 2% uit deze stelplaatjes. De rest van de wand bevat geen asbest. De kans dat u bij het klussen zo’n plaatje geraakt heeft, is daarom klein. Wij hebben wel laten onderzoeken of het bewerken van de stelplaatjes kwaad kan. Hiervoor is een simulatieonderzoek uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Zij hebben in de wanden geboord, gespijkerd en gehamerd, specifiek op de asbesthoudende stelplaatjes. De kans dat daarbij asbest vrijkomt, blijkt ook nog eens bijna te verwaarlozen. Wilt u (opnieuw) in een Muwi wand boren? Doe dit dan in de veilige zones van de wanden. Dan bent u altijd 100% veilig aan het werk. Deze zones staan aangegeven op de meterkaststicker.

Ik heb een sticker ontvangen voor in de meterkast. Daarop staat waar in mijn woning asbest zit. Volgens mij zit er ook op andere plekken asbest. Waar kan ik dat melden?

Algemeen

Denkt u dat er ook op andere plekken asbest in de woning zit? Dan kunt u dit doorgeven aan ons klantcontactcentrum. Wij controleren dan eerst het uitgebreide onderzoeksrapport. Als hierin niet staat dat asbest op die plek is uitgesloten, doen wij nader onderzoek. Gaat het om asbesthoudende vloerbedekking en laat u die liggen? Dan kan dat geen kwaad. Wilt u deze vloerbedekking verwijderen? Neem dan contact met ons op.

Ik heb een sticker met informatie over asbest ontvangen voor in de meterkast. Maar de sticker is kwijt of kapot. Kan ik een nieuwe krijgen?

Algemeen

Ja, neem daarvoor contact op met ons klantcontactcentrum.

In mijn portiek heb ik mannen met witte pakken gezien. Ik dacht dat zij al het asbest verwijderd hadden. Nu krijg ik toch een sticker waarop staat dat er asbest in mijn woning zit. Hoe kan dat?

Algemeen

Vaak is het niet nodig om asbest te verwijderen, omdat het op een veilige plek zit. Dit is ook in uw complex het geval. Komt er een woning leeg? Dan doen wij altijd een extra controle.

Ik ken iemand die een meterkast-sticker heeft gekregen met informatie over asbest in zijn woning. Ik wil voor mijn woning ook zo’n informatiesticker. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Wij geven deze stickers uit nadat er uitgebreid asbestonderzoek is gedaan in een complex. Heeft het onderzoek in uw complex al plaatsgevonden? Dan ontvangt u deze sticker automatisch. Hebben uw buren de sticker wel al en u nog niet? Dan is er iets misgegaan. U kunt dan een nieuwe opvragen bij ons klantcontactcentrum.

Waarom stuurt Woonplus geen meterkaststickers met informatie over asbest op woningniveau? Het blad dat ik nu gekregen heb, geldt voor meerdere woningen.

Algemeen

In alle woningen die leegkomen voeren wij asbestcontroles uit. Daarnaast voeren wij controles per complex uit, vooruitlopend op het uitvoeren van groot onderhoud. In 2022 zijn wij naar aanleiding van deze complexonderzoeken begonnen met het maken van meterkast-stickers. Deze stickers zijn daarom op complexniveau. Dat betekent dat de situatie in uw woning kan afwijken als er in uw woning veel geklust of verbouwd is. Meestal betekent dat dat er in uw woning al minder asbest aanwezig is. Twijfelt u over de situatie in uw woning? Neem dan contact met ons op.

Ik heb een sticker ontvangen voor in de meterkast. Daarop staat waar in mijn woning asbest zit. Waarom hoor ik nu pas dat er asbest in mijn woning zit?

Algemeen

Is een woning gebouwd voor 1994? Dan kan er asbest aanwezig zijn. Wij informeren huurders hier altijd over als zij een huurovereenkomst tekenen. Omdat er nu een uitgebreid onderzoek is uitgevoerd, kunnen wij u gedetailleerder informeren over de plaatsen waar de asbest zit.

Ik heb asbesthoudend zeil in mijn woning liggen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Is het zeil onbeschadigd? Dan kunt u het zeil laten liggen en daar de nieuwe vloerbedekking overheen leggen. Is het zeil beschadigd? Neem dan contact met ons op om het beschadigde zeil veilig te verwijderen.

Verwijdert Woonplus asbest?

Algemeen

Woonplus doet asbestonderzoek als een woning vrijkomt die voor 1994 gebouwd is. Asbest dat een risico kan opleveren, laten wij verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf.

Ik wil dat mijn woning helemaal asbestvrij is. Kan Woonplus dat regelen?

Algemeen

Het asbestvrij maken van de woning is in veel gevallen niet mogelijk. Het asbest is dan bijvoorbeeld verwerkt in afvoerkanalen of constructieve wanden. Om dat weg te halen zouden wij de woning (deels) moeten slopen. Dit is vaak niet nodig en ook niet wenselijk. U kunt er gerust van uitgaan dat uw woning asbestveilig is. Twijfelt u daaraan? Neem dan contact met ons op.

Welke soorten asbest zijn er?

Algemeen

  • Hechtgebonden asbest; het grootste deel van de astbesttoepassingen is hechtgebonden. Zolang dit niet beschadigd raakt, is dit niet gevaarlijk. Dit type asbest zit onder andere in golfplaten van asbestcement en in ventilatiekanalen.
  • Niet-hechtgebonden asbest; hierin is asbest niet verbonden met een bindmiddel. Dit komt in de praktijk niet vaak voor. Dit type asbest kan voorkomen in vinylzeil, isolatieplaten of koorden achter gaskachels.

Hoe weet ik of er asbest in mijn woning zit?

Algemeen

Is uw woning tussen 1950 en 1993 gebouwd of gerenoveerd? Dan kan er asbest in zitten. In die tijd was dat een heel gebruikelijk bouwmateriaal. In de meeste gevallen is asbest ongevaarlijk, zolang u het maar niet bewerkt. Dat betekent dat u het nooit zelf weg moet halen en er niet in mag boren of zagen. Als asbestdeeltjes in de lucht komen, kunt u ze inademen en dat is ongezond. Laat asbest dus zitten waar het zit. Asbest kan voorkomen in bijvoorbeeld:

  • Geïsoleerde onderdelen zoals daken, schoorstenen en rond cv-ketels.
  • Plaatsen die door het weer slijten. Bijvoorbeeld gevelplaten, daken van schuren en garages.
  • Brandwerende platen in garages, meterkasten, rond schoorstenen, kachels en oude cv-ketels.
  • Ventilatiekanalen, kruipluiken, riolering en vensterbanken.
  • Constructieve (Muwi) wanden.
  • Op koppelingen en doorvoeren van standleidingen en gasleidingen.
  • Vinyltegels en vinylzeil van vóór 1984.

Of ergens asbest in zit, kunt u nooit zelf vaststellen. Asbest is alleen zichtbaar onder de microscoop. Wilt u gaan klussen en denkt u dat u met asbest te maken heeft? Neem dan altijd eerst contact met ons op.

Hoe wordt asbest verwijderd?

Algemeen

Asbest wordt verwijderd door gespecialiseerde bedrijven. Zij voldoen aan alle wettelijke eisen. Ze schermen de ruimte waarin ze werken volledig af. Hierdoor blijven geen asbestvezels achter in de woning.

Schrik niet van de beschermende kleding die zij dragen! Dit is alleen omdat zij door hun werk veel in aanraking komen met asbest. Het zegt niks over het mogelijke gevaar in uw woning.

Wat zijn de risico's bij asbest?

Algemeen

Asbest bestaat uit kleine vezels die bepaalde vormen van kanker kunnen veroorzaken. Dit komt voor bij mensen die deze vezels hebben ingeademd. Het inademen van vezels kan alleen als die vezels zijn losgekomen. Dat risico is het grootst bij niet-hechtgebonden asbest. Hoe vaker je de vezels inademt, hoe groter het gezondheidsrisico. Kijk voor meer informatie over asbest op de website van het Kenniscentrum Ministerie Infrastructuur en Milieu.

Er zit asbest in mijn woning. Kan ik daar ziek van worden?

Algemeen

Het risico dat u ziek wordt door asbest in uw woning is erg klein. Asbest is vooral gevaarlijk als er kleine deeltjes (vezels) vrijkomen, bijvoorbeeld bij klussen. Of als u met asbesthoudend materiaal werkt. Daarom dragen mensen die asbest onderzoeken of verwijderen beschermende kleding. Bent u bezorgd over uw gezondheid? Neem dan contact op met de GGD.

Kan ik Woonplus aansprakelijk stellen bij asbest?

Algemeen

Nee, asbest was tijdens het bouwen van uw woning en/of gebouw een algemeen geaccepteerd bouwmateriaal.