Groot onderhoud

Veel gevraagd over Groot onderhoud

Wat is een Stedelijk Sociaal Plan?

Bekijk hier de video "Het 'sociaal plan'bij sloop of renovatie van u woning. Wat houdt dit exact in?"

In een Stedelijk Sociaal Plan staan de rechten en plichten van huurders, als hun woning gesloopt of ingrijpend gerenoveerd gaat worden. De huurders moeten uitverhuizen. Bewonersorganisatie, gemeente Schiedam en Woonplus Schiedam hebben het Stedelijk Sociaal Plan 2018-2022 vastgesteld. In het plan is een regeling voor vergoedingen opgenomen. Ook staat erin dat u recht heeft op het krijgen van een urgentie. Met deze urgentie krijgt u voorrang bij het krijgen van een andere zelfde soort woning.

Klik op STEDELIJK SOCIAAL PLAN om het te bekijken.

Welke afspraken zijn er bij renovatieprojecten in onbewoonde staat en sloopprojecten?

Bekijk hier de video "Het 'sociaal plan' bij sloop of renovatie van uw woning. Wat houdt dit exact in?"

In het "Stedelijk Sociaal Plan" kunt u lezen welke afspraken, vergoedingen, rechten en voorzieningen er gelden bij renovatiewerkzaamheden. Het "Stedelijk Sociaal Plan 2018 - 2022 " geldt voor huurders van Woonplus Schiedam die te maken krijgen met een ingrijpende renovatie. Deze geldt als u door renovatie (tijdelijk) niet in uw woning kunt blijven wonen of bij sloop.

Klik op STEDELIJK SOCIAAL PLAN  voor het Stedelijk Sociaal plan 2018-2022.

Hoe hoog is de verhuiskostenvergoeding?

De verhuiskostenvergoeding wordt jaarlijk vastgesteld door de overheid. Op dit moment is de verhuiskostenvergoeding vastgesteld op € 6.253 (prijspeil 2020). Voor meer informatie klik op Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?

Wanneer heb ik recht op een verhuiskostenvergoeding?

U heeft recht op een verhuiskostenvergoeding als Woonplus besloten heeft uw woning te slopen. Dat betekent namelijk dat u moet verhuizen naar een andere woning. Klik op Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding? voor meer informatie over de rechten en plichten van huurders bij sloop.

Welke afspraken zijn er bij onderhouds- en renovatiewerkzaamheden in bewoonde staat?

In de "Overeenkomst voorwaarden en afspraken Plan onderhouds- en renovatiewerkzaamheden in bewoonde staat" kunt u lezen welke voorzieningen, vergoedingen en afspraken er tijdens een onderhoudsproject in uw gebouw gelden.

Klik hier op Overeenkomst Plan in bewoonde staat - 2018-2020 Woonplus om deze te bekijken.

Kan een woningverbetering tot een huurverhoging leiden?

Ja, een woningverbetering kan tot een huurverhoging leiden. Voorbeelden zijn het aanleggen van een cv-installatie, plaatsen van dubbel glas en een plattegrondswijzigingen. Woningverbeteringen vinden meestal plaats tijdens renovatieprojecten. Vooraf worden huurders daar door Woonplus uitgebreid bij betrokken en over geïnformeerd. Daarnaast moeten u en en de andere bewoners (minimaal 70%) akkoord gaan met de werkzaamheden en de huurverhoging van de verbetering.

Regelen jullie vervangende woonruimte wanneer er groot onderhoud aan mijn woning wordt uitgevoerd?

Dat hangt van uw persoonlijke situatie af. Voorafgaand aan groot onderhouds- en verbeterprojecten komen wij bij u langs om uw situatie te bespreken. We bepalen dan samen wat de beste oplossing voor u is.

Ik ben niet tevreden over de kwaliteit van het groot onderhoud. Waar kan ik dat melden?

Wij doen ons best om te zorgen dat onze werkzaamheden van de beste kwaliteit zijn. Bent u toch niet tevreden over de kwaliteit van het groot onderhoud? Dan kunt u dat melden aan de Projectmanager Onderhoud. Wie dat precies is verschilt per project en hoort u op het moment dat het project loopt.Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn er voldoende momenten waarop u dit kenbaar kunt maken.

U kunt uw klacht ook direct melden. Wij vragen u om uw klacht zo volledig mogelijk te omschrijven, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen.

Online: Klik op

klacht melden

.

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam