Planmatig onderhoud

Veel gevraagd over Planmatig onderhoud

Mag ik mijn voordeur schilderen?

De buitenzijde van de voordeur is op kleur die Woonplus heeft aangebracht, wanneer u dezelfde RAL code gebruikt dan mag u de voordeur verven. 

U kunt de RAL code opvragen door contact op te nemen met de klantenservice van Woonplus.


Online: klik op het contactformulier van Woonplus
Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100

De binnenzijde van de voordeur mag op kleur naar wens geschilderd worden.

Wat valt er binnen het planmatig onderhoud dat Woonplus uitvoert aan mijn woning?

Woonplus voert grootschalige onderhoudsprojecten uit zoals cv-ketelvervanging, schoonmaak mechanische ventilatie, schilderwerk of gevelwerkzaamheden.

Als er werkzaamheden gaan plaatsvinden wordt u hierover minimaal 2 weken voor aanvang schriftelijk geïnformeerd.

Wie doet het gevelonderhoud (waaronder het schilderwerk) van mijn woning?

Het gevelwerk aan de buitenzijde van de woning wordt door Woonplus onderhouden. Op het moment dat Woonplus het voornemen heeft om onderhoud aan het gevelwerk te plegen, dan wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.

Mochten er klachten zijn over het schilderwerk kunt u hier direct uw

klacht melden

.


Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100

Is de lift in mijn woongebouw buiten werking als er onderhoud wordt uitgevoerd?

Op het moment dat Woonplus van plan is om onderhoud aan de lift te plegen, dan krijgt u hierover bericht. Het kan zijn dat de lift dan tijdelijk buiten werking is. Bent u niet in staat om met de trap te gaan? Dan kunt u samen met Woonplus zoeken naar een tijdelijke oplossing.

Wanneer wordt er onderhoud aan de lift in mijn woongebouw uitgevoerd?

Op het moment dat Woonplus van plan is om onderhoud aan de lift te plegen, dan krijgt u hierover bericht. Het kan zijn dat de lift dan tijdelijk buiten werking is. Bent u niet in staat om met de trap te gaan? Dan kunt u samen met Woonplus zoeken naar een tijdelijke oplossing.

Wanneer onderhoudt Woonplus ons dak?

Als Woonplus onderhoud aan het dak wil gaan plegen, ontvangt u hierover van tevoren schriftelijk bericht.