Serviceabonnement

Veel gevraagd over Serviceabonnement

Doen jullie ook onderhoud aan mijn zonwering?

Nee, een zonnescherm/zonwering is uitgesloten van onderhoud.

Bieden jullie een serviceabonnement aan?

Ja, Woonplus biedt dat aan. Met een serviceabonnement voert Woonplus een groot deel van het huurdersonderhoud voor u uit. Dat is onderhoud dat u volgens de wet zelf moet uitvoeren. Dat zijn meestal kleine, dagelijkse reparaties. Zorgen dat scharnieren en sloten van deuren en ramen goed werken bijvoorbeeld. En de cv-installatie bijvullen en druppelende kranen verhelpen. Voor een klein bedrag van € 4,55 (prijspeil 2020) incl. BTW per maand hoeft u dit zelf niet meer op te lossen. U betaalt geen materiaal- of voorrijkosten en u weet zeker dat de reparatie deskundig wordt uitgevoerd. Andere onderhoudswerkzaamheden aan uw woning voert Woonplus altijd al voor u uit. 

Klik op serviceabonnement om dit aan te vragen.

Wat houdt een serviceabonnement in?

Met een serviceabonnement voert Woonplus een groot deel van het huurdersonderhoud voor u uit. Dat is onderhoud dat u volgens de wet zelf moet uitvoeren. Dat zijn meestal kleine, dagelijkse reparaties. Zorgen dat scharnieren en sloten van deuren en ramen goed werken bijvoorbeeld. En de cv-installatie bijvullen en druppelende kranen verhelpen. Voor een klein bedrag van € 4,55 (prijspeil 2020) incl. BTW per maand hoeft u dit zelf niet meer op te lossen. U betaalt geen materiaal- of voorrijkosten en u weet zeker dat de reparatie deskundig wordt uitgevoerd. Andere onderhoudswerkzaamheden aan uw woning voert Woonplus altijd al voor u uit.

Klik op serviceabonnement als u die wilt aanvragen.

Hoe sluit ik een serviceabonnement af?

Klik serviceabonnement om dit direct te regelen.

Ben ik verplicht een serviceabonnement af te sluiten?

Nee, dat bent u niet verplicht. Wel adviseert Woonplus al haar huurders dat te doen. 

Met een serviceabonnement voert Woonplus een groot deel van het huurdersonderhoud voor u uit. Dat is onderhoud dat u volgens de wet zelf moet uitvoeren. Dat zijn meestal kleine, dagelijkse reparaties. Zorgen dat scharnieren en sloten van deuren en ramen goed werken bijvoorbeeld. En de cv-installatie bijvullen en druppelende kranen verhelpen. Voor een klein bedrag van € 4,55 (prijspeil 2020) incl. BTW per maand hoeft u dit zelf niet meer op te lossen. U betaalt geen materiaal- of voorrijkosten en u weet zeker dat de reparatie deskundig wordt uitgevoerd. Andere onderhoudswerkzaamheden aan uw woning voert Woonplus altijd al voor u uit.

Klik op serviceabonnement om dit aan te vragen.

Mag Woonplus het serviceabonnement ook stopzetten?

Ja, Woonplus kan om bijzondere reden het abonnement stopzetten. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van misbruik, opzettelijk beschadigingen, en buitensporig gebruik van het abonnement. Woonplus moet altijd de klant schriftelijk de reden van opzegging uitleggen.

Wanneer wordt de prijs van het serviceabonnement aangepast?

De prijs van serviceabonnement kan elk jaar op 1 juli worden aangepast.

Klik op serviceabonnement om het serviceabonnement meteen af te sluiten.

Kunnen alle huurders deelnemen aan het serviceabonnement?

Ja, alle huurders van woningen kunnen gebruik maken van het serviceabonnement. Eigenaars binnen VvE's kunnen echter niet deelnemen.


Klik op serviceabonnement om het direct te regelen.

Geldt het serviceabonnement alleen voor woningen?

Ja, een serviceabonnement geldt alleen voor huurders van een huurwoningen.

U kunt geen serviceabonnement afsluiten:

  • voor een bedrijfspand
  • voor een garage
  • als u een instelling of stichting bent

Klik op serviceabonnement om het serviceabonnement meteen af te sluiten.

Welke reparaties voeren jullie uit als ik een serviceabonnement heb afgesloten?

Huurdersonderhoud
Met het serviceabonnement voert Woonplus een groot deel van het huurdersonderhoud voor u uit. Dat is onderhoud dat u volgens de wet zelf moet uitvoeren. Voorbeelden van dit onderhoud: Een lekkende kraan, een losse deurklink, een cv-ketel die moet worden bijgevuld. Dit zijn klusjes die u als huurder zelf moet oplossen. Dat heet huurdersonderhoud; Als u een serviceabonnement afsluit dan lost Woonplus het vakkundig voor u op!

Zorgplicht en meldplicht voor de huurder
Als huurder heeft u een zorgplicht. Dat betekent dat u goed voor uw woning moet zorgen en dat u kleine dagelijkse reparaties en onderhoud zelf uitvoert. Bij klussen die vallen onder uw zorgplicht, gaan we ervan uit dat u deze goed uitvoert. Behang mag niet scheef en te strak zijn en stucwerk mag niet te grof zijn. Is dat wel het geval, dan kan Woonplus u bij verhuizing vragen de woning in oude staat terug te brengen.

Kleine reparaties voor uw kosten.
Niet elk reparatieverzoek wordt door Woonplus verholpen. Gaat het om een kleine reparaties? Dan moet u die volgens het huurcontract en volgens het Besluit Kleine herstellingen zelf betalen.

Wat betaal ik voor een serviceabonnement?

Het serviceabonnement kost € 4,55 (prijspeil 2020) incl. BTW en de kosten betaalt u tegelijk met de huur.

Klik op serviceabonnement om het serviceabonnement meteen af te sluiten.

Kan ik het serviceabonnement opzeggen?

Ja, dat kan. Het opzeggen van een serviceabonnement moet schriftelijk. Dit kan op twee manieren:

Online: klik op serviceabonnement

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam


Voor het opzeggen van het serviceabonnement geldt een opzegtermijn van 4 weken.

Stopt het serviceabonnement automatisch bij het beƫindigen van de huurovereenkomst?

Ja, het serviceabonnement stopt tegelijk met het beeïndigen van uw huurovereenkomst.

Klik op serviceabonnement om het serviceabonnement meteen op te zeggen.

Er is iets stuk in mijn woning. Hoe meld ik een reparatie bij jullie?

Een reparatieverzoek kunt u op twee manieren aan ons melden:

Online: klik op reparatieverzoek om een reparatieverzoek te maken.

Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 en 11.00 uur (010) 20 45 100.