Buurtbemiddeling

Veel gevraagd over Buurtbemiddeling

Wat doet buurtbemiddeling bij overlast?

Buurtbemiddeling bemiddelt bij buren die een conflict met elkaar hebben. Buurtbemiddelaars brengen deze buren weer met elkaar in gesprek. Zo kan voorkomen worden dat problemen (te) hoog oplopen. We werken met elkaar aan een oplossing die voor beide partijen goed voelt. Dat komt ook de sfeer in de straat en buurt ten goede.

Hoe kom ik in contact met buurtbemiddeling?

U kunt contact met Buurtbemiddeling Schiedam opnemen voor meer informatie of voor het melden van een burenruzie. Ook kunt u hier terecht voor vragen over of het melden van overlast van buren of ander irritaties. U kunt dit melden bij:

Gemeente Schiedam 

Klik op contact opnemen met de gemeente Schiedam

Woonplus

Klik op het contactformulier van Woonplus. Er wordt dan contact met u opgenomen door een medewerker van de afdeling Leefbaarheid.

Ben ik verplicht om mee te werken aan buurtbemiddeling?

Nee, dat bent u niet verplicht. Toch is het verstandig om mee te werken aan Buurtbemiddeling. Mocht uw kwestie tot een rechtzaak leiden, dan vraagt de rechter altijd of u heeft meegewerkt aan buurtbemiddeling.