Medische urgentie

Veel gevraagd over Medische urgentie

Ik heb medische urgentie en zit in Fase B. Kom ik aanmerking voor bemiddeling bij een woning?

U heeft 3 maanden de tijd om een geschikte woning te vinden op basis van de samenstelling van uw huishouden. Tijdens het reageren op woningen via Woonnet-Rijnmond, krijgt u voorrang op andere kandidaten. U mag geen geschikte woningen weigeren. Kunt u geen woning vinden? Dan kunt u via Woonnet-Rijnmond een verlenging van uw urgentieverklaring aanvragen. Er is geen bemiddeling mogelijk.

Wat is medische urgentie?

Medische urgentie is urgentie die u voorrang geeft om te verhuizen. Dit gaat alleen om een woning die bij uw medische omstandigheden past.

Doorloop eerst alle stappen op www.suwr.nl en verzamel de documenten, stuur de documenten op naar Woonplus. Binnen 8 weken krijgt u bericht of de urgentie toegekend wordt.

Wat kost de aanvraag van een medische urgentie?

Het aanvragen kost € 35. Aanvragen om medische redenen worden eventueel doorgestuurd naar een medisch adviseur. Hier worden extra kosten voor in rekening gebracht. Voor dit medische onderzoek betaalt u

€ 50

Hoe krijg ik medische urgentie?

Doorloop eerst alle stappen op www.suwr.nl en verzamel de documenten, stuur de documenten op naar Woonplus. Binnen 8 weken krijgt u bericht of de urgentie toegekend wordt.

Woont u buiten de regio Rotterdam? Dan is urgentie alleen mogelijk als:

  • u afhankelijk bent van directe zorg van een instelling. Of als u degene bent die mantelzorg ontvangt of verleent aan een zorgbehoevende in de regio Rotterdam.
  • u in een “Blijf van mijn lijf” huis zit. Vanwege geweld of bedreiging of beide. Het is niet mogelijk dat u terugkeert naar de gemeente waar u vandaan komt. Het is noodzakelijk dat u naar de regio Rotterdam verhuist. Kreeg u een urgentie buiten de regio? Dan is deze niet geldig in de regio Rotterdam.