Sloop en herhuisvesting

Veel gevraagd over Sloop en herhuisvesting

Het complex waarin ik een parkeergarage huur wordt gesloopt. Wat nu?

U krijgt ruim van tevoren bericht over eventuele sloopwerkzaamheden bij het complex. U krijgt voordat het complex gesloopt wordt een aanbod voor een nieuwe parkeergarage. Uiteraard kunt u in de tussentijd ook zelf op zoek naar een nieuwe parkeergarage.

Project vernieuwbouw Wiltonflats

project parkweg

Woonplus sloopt 8 complexen in Parkweg Midden, zodat er op de locatie nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Inmiddels zijn/worden de complexen van fase A en B gesloopt. We zijn nog bezig met het uitverhuizen van de huurders aan de MCM de Grootstraat (fase C). Van 1 oktober 2020 worden de huurders uitverhuisd van het laatste complex aan de Parkweg (fase D)

 Project Vernieuwbouw Wiltonflats:

Woonplus gaat de ‘Wiltonflats’ (Noordvestsingel 9-71, Parkweg 340-400 en Burgemeester Honnerlage Gretelaan 95-157) grondig aanpakken, dat ze daarna te vergelijken zijn met nieuwbouw. De werkzaamheden, die van start gaan in september 2021, zijn niet in bewoonde staat uit te voeren. De huurders kunnen verhuizen op basis van een urgentie naar een andere woning. Maar we bieden de huurders ook de mogelijkheid om terug te keren naar de vernieuwde woningen. Gedurende de werkzaamheden worden deze huurders dan opgevangen in wisselwoningen.

Mijn woning wordt gesloopt. Heb ik recht op een vergoeding?

Bij sloopprojecten hebben de huurders recht op een verhuiskostenvergoeding. Deze wordt door de overheid vastgesteld. Op dit moment bedraagt de verhuiskostenvergoeding € 6.253 (prijspeil 2020). Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid. Klik op Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding? voor meer informatie.

Woonplus betaalt de verhuiskostenvergoeding in twee termijnen. De eerste termijn bedraagt 60%. Deze krijgt de huurder uitbetaald bij opzegging van de huurovereenkomst. De tweede termijn bedraagt 40%. Deze krijgt de huurder binnen twee weken na inlevering van de sleutels uitbetaald. Alle uitbetalingen verlopen via een bankoverboeking. Woonplus betaalt niet contant uit. Een eventuele betalingsachterstand wordt verrekend met de verhuiskostenvergoeding. De vergoeding bedraagt € 6.253 euro (prijspeil 2020)

Bij een verhuizing na 28-2-2021 geldt een verhuiskostenvergoeding van € 6.334

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe lang kan ik hier nog blijven wonen?

Wij kondigen de sloop minimaal anderhalf jaar van te voren aan.

Mijn woning wordt gesloopt. Helpen jullie mij met het vinden van een nieuwe woning?

Zodra Woonplus het besluit heeft genomen om te slopen, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een nieuwe woning. Eerst zult u zelf naar een nieuwe woning zoeken. Mocht u hulp nodig hebben dan helpen wij hier uiteraard bij.

Mijn woning wordt gesloopt. Bij wie kan ik terecht met vragen hierover?

Als uw woning wordt gesloopt komen wij persoonlijk bij u langs. Tijdens dit gesprek ontvangt u alle informatie. Ook ontvangt u alle gegevens van de contactpersonen.

U kunt ook contact opnemen met onze afdeling Klantenservice:

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur (010) 20 45 100.

Binnen hoeveel dagen wordt de verhuiskostenvergoeding uitbetaald?

Woonplus betaalt de verhuiskostenvergoeding in twee termijnen. De eerste termijn bedraagt 60%. Deze krijgt u uitbetaald bij opzegging van de huurovereenkomst. De tweede termijn bedraagt 40%. Deze krijgt u binnen twee weken na inlevering van de sleutels uitbetaald.

Alle uitbetalingen verlopen via een bankoverboeking. Woonplus betaalt niet contant uit. Een eventuele betalingsachterstand wordt verrekend met de verhuiskostenvergoeding.

Hoe ver van te voren ontvang ik bericht over het slopen van mij woning?

Woonplus vindt het belangrijk dat alle huurders van woningen in een sloopcomplex genoeg tijd hebben om een andere mooie woning te vinden. Daarom kondigen wij onze sloopplannen minimaal anderhalf jaar van te voren aan.