Tuinonderhoud

Veel gevraagd over Tuinonderhoud

Hoe wordt de tuin opgeleverd bij een nieuwbouw (eengezins/beneden) woning van Woonplus?

Bij nieuwbouw krijgen eengezinswoningen en benedenwoningen een stuk kale grond De nieuwe huurder moet deze grond omvormen tot een tuin. Om de nieuwe huurder hiervan bewust te maken en op weg te helpen bij het inrichten van de tuin, heeft Woonplus een tuinfolder gemaakt. In deze tuinfolder staat een stappenplan voor de inrichting en het onderhoud van de tuin. Klik Tuinfolder nieuwbouw woning om deze te bekijken.

Ik wil een boom in mijn tuin kappen. Mag ik dat zelf doen?

Om te weten te komen of u een omgevingsvergunning (voorheen kapvergunning) nodig heeft van de gemeente Schiedam. Klik op

vergunning aanvragen?

om te controleren of u deze nodig heeft.

Ik wil een boom in mijn tuin kappen. Kunnen jullie dit voor mij doen?

Dat hangt van de situatie af. Als een boom voor een gevaarlijke situatie zorgt, dan laat Woonplus deze kappen. In alle andere situaties zal u daar zelf voor moeten zorgen.

Ik heb last van overhangende takken vanuit de tuin van mijn buren. Wat kan ik hier aan doen?

Vraagt u de buren de overhangende takken van de boom te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan mag u deze zelf verwijderen.

Wordt tuinonderhoud door Woonplus gedaan?

Woonplus voert alleen tuinonderhoud uit aan gedeeld groen dat bij de woningen of het flatgebouw hoort.
De gemeente onderhoudt openbaar groen (parken, groenstroken langs wegen, etc.).
Individuele tuinen moeten (zoals bij eengezinswoningen en benedenwoningen) door de huurders onderhouden..