Urgentie

Veel gevraagd over Urgentie

Kunnen wij het document waar de urgentie toekenning op staat vermeld opsturen?

Nee, u dient hiervoor contact op te nemen met het SUWR.

Hoe snel is er een woning beschikbaar als ik urgentie heb gekregen?

Dit verschilt per situatie. Dit is onder meer afhankelijk van:

  • het type woning waarvoor u urgent bent
  • het aantal beschikbare woningen op dat moment
  • eventueel andere urgenten die op deze woning reageren.

Ik heb urgentie en ik heb op een woning gereageerd. Ik heb de woning niet aangeboden gekregen. Hoe kan dat?

Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Bijvoorbeeld er zijn meerdere reacties van kandidaten met urgentie of u voldoet niet aan de voorwaarden.

Let goed op uw zoekfilter, wanneer u buiten de urgentie zoekt valt komt u niet sneller in aanmerking.

Waar vraag ik een urgentie aan?

Een urgentie vraagt u bij Woonplus aan.

Dit kunt u op verschillende manieren doen:

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

Voordat u een urgentie aanvraagt:

  • Doorloopt u eerst alle stappen zoals die op de site van de SUWR staan. Klik hier voor de site www.suwr.nl
  • Doe de urgentietest van de SUWR:

    Urgentietest SUWR

  • verzamel de benodigde documenten, stuur de documenten op naar Woonplus via het contactformulier
  • Binnen 8 weken krijgt u bericht van afdeling Leefbaarheid of de urgentie toegekend wordt.

Wat is urgentie?

Als u in een persoonlijke noodsituatie zit is het soms mogelijk om urgentie te krijgen. Met urgentie maakt u meer kans op een bepaalde woning dan andere woningzoekenden. U en de woning moeten aan de voorwaarden van urgentie voldoen. Klik op

informatie over urgenties

.

Om voor een urgentie in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van een serieuze persoonlijke noodsituatie. Het gaat dan niet om bijvoorbeeld scheiding, leukere buurt, of te kleine woning. Maar om een ongeval, huiselijk geweld, brand of bedreiging. Om een inschatting te maken of u in aanmerking komt voor een urgentie kunt u de "urgentietest" doen.

Er zijn verschillende soorten urgentie, namelijk:
- Medische urgentie;
- Urgentie wegens onbewoonbaarheid;
- Urgentie woonlasten;
- Urgentie wegens geweld en bedreiging;
- Urgentie wegens doorstroming vanuit een hulpverleningstraject;
- Urgentie (mantel)zorg.

Doorloop eerst alle stappen op www.suwr.nl en verzamel de documenten, stuur de documenten op naar Woonplus. Binnen 8 weken krijgt u bericht of de urgentie toegekend wordt.

Ik heb overlast van mijn buren. Krijg ik urgentie voor een andere woning?

Nee, dit is geen reden om urgentie te krijgen.

Kan ik urgentie krijgen bij de toewijzing voor een sociale huurwoning?

Om voor een urgentie in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van een serieuze persoonlijke noodsituatie. Het gaat dan niet om bijvoorbeeld scheiding, leukere buurt, of te kleine woning. Maar om een ongeval, huiselijk geweld, brand of bedreiging. Om een inschatting te maken of u in aanmerking komt voor een urgentie kunt u de "urgentietest" doen. Klik op

Urgentietest SUWR

om de test in te vullen. De Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR) voert de urgentietaak uit voor onder andere de Gemeente Schiedam.

Is mijn urgentieverklaring binnen?

Binnen 8 weken krijgt u bericht van afdeling Leefbaarheid of uw urgentie toegekend wordt.

Wat zijn de stappen als ik een urgentie ga aanvragen?

Stap 1: Ga naar

Urgentietest SUWR

en doe de test of u in aanmerking komt voor urgentie

Stap 2: Op www.suwr.nl kijkt u welke documenten er nodig zijn voor de aanvraag

Stap 3: Maak de documenten compleet

Stap 4: Stuur de documenten op naar uw woningcorperatie

Stap 5: Een medewerker van afdeling Leefbaarheid neemt contact met u op binnen 8 weken en vertelt u of u urgentie krijgt

Wat is een besluit directe bemiddeling?

Een besluit directe bemiddeling betekent dat een woningcorporatie voor u op zoek gaat naar een woning.
De woningcorporatie krijgt hiervoor van SUWR een zoekprofiel. Deze past bij uw situatie. In dit zoekprofiel staan de kenmerken waaraan uw woning moet voldoen. Met een besluit directe bemiddeling heeft u geen voorrang op geadverteerde woningen.