Geschillenadviescommissie

Veel gevraagd over Geschillenadviescommissie

Wat is de termijn om bezwaar aan te vragen voor afrekening of hoogte van de servicekosten?

 Voor het bezwaar aanmaken tegen de afrekening of de hoogte van de service kosten geldt geen termijn.