Huur opzeggen

Veel gevraagd over Huur opzeggen

Welke aanpassingen in/ aan mijn woning mogen blijven zitten als ik mijn huur opzeg?

De volgende dingen mag u laten zitten als ze goed onderhouden, onbeschadigd en acceptabel zijn. De Woonmakelaar beoordeelt dit:

Laminaat
Parket
Linoleum
Vitrage
Gordijnen
Gordijnrails
Lamellen
Luxaflex
Zonwering


Door Woonplus goed goedgekeurde voorzieningen die u zelf heeft aangebracht.

Ik heb mijn huur opgezegd en wil graag spullen ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. Hoe werkt dat?

Ja, dat kan. Aan het laten overnemen van zaken aan een nieuwe huurder zitten wel een aantal regels:

 • De nieuwe huurder is niet verplicht om spullen van u over te nemen.
 • Als de nieuwe huurder spullen wil overnemen, dan mag u hiervoor een bedrag vragen. Als de nieuwe kandidaat hiervoor niet voor wil of kan betalen, dan kunt u twee dingen doen. U kunt de overname verwijderen dan wel herstellen of voor niets overdoen.
 • Overname is alleen mogelijk als de nieuwe huurder bekend is. Is er geen nieuwe huurder, dan kunnen spullen niet ter overname worden aangeboden. De woning moet dan leeg, schoon en vrij van personen en goederen worden opgeleverd.
 • Woonplus is geen partij bij overname, maar stelt u alleen in de gelegenheid dit te kunnen doen.


U kunt gebruik maken van de overnameverklaring die u hier kunt downloaden "Overnameverklaring"  .

Ik ga verhuizen. Wat doe ik met de sleutels?

Bij de tweede opname levert u de sleutels in bij de Woonmakelaar. U kunt ook iemand toestemming geven om bij de tweede inspectie aanwezig te zijn. Hij of zij moet dan ook de sleutels voor u inleveren. Diegene moet een schriftelijke machtiging en een legitimatiebewijs meenemen. Ook moet deze persoon voor de oplevering van de woning aan Woonplus tekenen.

Let op: Als u de sleutels niet op de datum van de huurbeëindiging heeft ingeleverd, moet u aan Woonplus de kosten betalen. Dit houdt in dat wij het recht hebben om alle goederen die aanwezig zijn uit het huis te zetten. Wij hoeven u hier van te voren niet over te waarschuwen. Nadat u de sleutels heeft ingeleverd kunt u geen werkzaamheden in de woning meer verrichten.

Bekijk de video "Hoe lever ik mijn woning op"

Wat zijn de regels bij het opzeggen van de huur?

Zaken waar u rekening mee moet houden bij het opzeggen van de huurovereenkomst:

 • De huur is per werkdag opzegbaar.
 • De einddatum kan niet in het weekend of op een feestdag vallen.
 • De opzegtermijn is minimaal een maand (te rekenen vanaf uw opzegging op kantoor Woonplus).
 • Is de huurder overleden? De erfgenamen kunnen de huur opzeggen. De minimale opzegtermijn bij overlijden is twee weken. Bij het opzeggen van de huur dient u een akte van overlijden te overleggen aan Woonplus.
 • Zegt u huur van de woning twee maanden of langer tevoren op? Dan ontvangt u 25% van de netto huur van 1 maand. Deze premie verrekent Woonplus met de eindafrekening. Deze ontvangt u binnen vier weken na oplevering van de woning.

Ik heb mijn huur opgezegd. Wanneer ontvang ik de eindafrekening?

Binnen vier tot 6 weken na oplevering van de woning ontvangt u de eindafrekening.

Wat gebeurt er nadat ik mijn huur heb opgezegd?

Opname woning

Na de huuropzegging wordt er een afspraak gemaakt voor de 1e inspectie in de woning.

Bekijk de video "Hoe lever ik mijn woning op?"

De Woonmakelaar maakt direct een afspraak voor de eindinspectie. Voordat deze plaatsvindt, heeft u de tijd om alle reparaties en opleverpunten uit te voeren.
Dit kan op drie manieren:

1. U kunt de reparaties zelf vakkundig uitvoeren. Onze medewerker geeft u aanwijzingen en tips;

2. U laat op uw kosten de reparaties uitvoeren door een door uzelf gekozen aannemer;

3.  Woonplus voert op uw kosten de reparaties uit.

Is er een lijst gemaakt van uw spullen toen u de woning in ging wonen? Dan wordt deze gebruikt om te controleren of alles wat erop staan nog (intact) in de woning zijn. Houd deze lijst ook bij de eerste controle bij de hand.

De tweede opname

Blijkt uit de eindinspectie dat u reparaties, veranderingen of verwijderingen niet of niet goed genoeg heeft uitgevoerd? Dan brengen wij hiervoor een bedrag in rekening. Een overzicht van de bedragen vindt u terug in de prijslijst zie prijslijst rekening huurder.
Het bedrag dat u moet betalen staat vermeld op het opnameformulier. Dit wordt in rekening gebracht bij de eindafrekening.
Verder beoordelen we of de woning, de tuin, het balkon en de berging schoon, netjes en leeg zijn.

Ook neemt de Woonmakelaar de meterstand op van het gas, licht en water. Alle sleutels nemen we dan ook in ontvangst.
Let op, hierna heeft u geen toegang meer tot de woning of tot uw brievenbus..

Wacht op de eindafrekening

Op de eindafrekening staat of u een bedrag moet betalen of terugkrijgt van Woonplus.
U ontvangt de eindafrekening binnen 4 weken na de laatste huurdag.

Moet ik de woning in de originele staat aan Woonplus opleveren?

U moet de woning in goede staat achterlaten. Alle oorspronkelijke voorzieningen moeten bij vertrek aanwezig zijn en goed onderhouden. Zoals een cv-installatie, mechanische ventilatie, keukenblok, dubbel glas, sanitair etc. Aanpassingen dient u mogelijk te herstellen voordat u de woning verlaat. De Woonmakelaar overlegt dit met u tijdens de eerste opname. Als u de herstelwerkzaamheden niet zelf uitvoert, dan doen wij dat. De kosten hiervan moet u wel betalen.

Bekijk de video "Hoe lever ik mijn woning op

Ik ga verhuizen. Moet ik de meterstanden doorgeven aan mijn energiemaatschappij?

Ja, u moet de meterstanden zelf doorgeven aan de energieleverancier.

Ik heb mijn huur opgezegd. Moet ik zelf de meterstanden doorgeven aan mijn energieleverancier?

Ja, u moet zelf de meterstanden doorgeven aan de energieleverancier.

Moet ik zelf de meterstand doorgeven aan de energieleverancier en het drinkwaterbedrijf?

Ja, u moet zelf de meterstanden van het gas, licht en water aan de leveranciers doorgeven.

Ik wil de huur opzeggen omdat de huurder is overleden. Hoe regel ik dat?

Is de hoofdhuurder overleden? Dan moet u Woonplus hiervan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen. Stuur ook een kopie van de overlijdensakte mee. Dat is erg belangrijk. 

Regel dit online: Klik Huur opzeggen

Of neem contact op met onze afdeling Klantenservice:

Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur (010) 20 45 100.

 

Hoe laat ik de woning achter?

Laat uw woning schoon, heel en netjes achter

Bij het vertrek uit uw woning, bent u verplicht de woonruimte netjes en schoon achter te laten. Er mogen geen personen en goederen achterblijven. Bij de bevestiging van opzegging sturen wij u een checklist voor oplevering van uw woning mee. Klik op de checklist bij huuropzegging en lees deze door voordat onze Woonmakelaar langskomt voor de eerste opname.
U kunt dan navraag doen over uw persoonlijke situatie als iets niet duidelijk is. Hieronder een uitleg van de belangrijkste punten.

Bekijk hier de video "Hoe lever ik mijn woning op?"

Schoon

U bent verplicht de woning schoon op te leveren. Dat geldt voor alle gehuurde onderdelen. Niet alleen de woning, maar ook tuin, balkon en berging dient u schoon achter te laten. Een belangrijk struikelpunt voor huurders is vaak nicotineaanslag. Heeft u doorrookte wanden en of plafonds in 1 of meerdere ruimtes? Dan kan het zijn dat onze medewerker afspraken met u maakt over het schoon opleveren hiervan. Dit betekent dat Woonplus een gespecialiseerd bedrijf inschakelt om reiniging en/of herstel te laten uitvoeren. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

Heel

Beschadigingen die u zelf heeft veroorzaakt, moet u herstellen of repareren. Denk bijvoorbeeld aan boorgaatjes in de wanden. Deze moeten worden afgewerkt. Heeft u behang? Dan bekijkt de medewerker van Woonplus of dit er nog goed op zit. Is het behang niet netjes aangebracht, laat het los, of is een groot deel beschadigd of kapot? Dan kan het zijn dat wij u vragen de woning behangvrij te maken. Klik op prijslijst rekening huurder.

Wat eventueel mag blijven zitten

De volgende dingen mag u laten zitten als ze goed onderhouden, onbeschadigd en acceptabel zijn. De Woonmakelaar beoordeelt dit:

 • Laminaat
 • Parket
 • Linoleum
 • Vitrage
 • Gordijnen
 • Gordijnrails
 • Lamellen
 • Luxaflex
 • Zonwering
 • Door Woonplus goed goedgekeurde voorzieningen die u zelf heeft aangebracht.

Ik heb mijn huur opgezegd, kan ik de einddatum nog aanpassen naar een later moment?

In de meeste gevallen is dat nog mogelijk als u dit optijd aangeeft. 

Huurverlenging kan alleen schriftelijk worden aangevraagd. 

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur (010) 20 45 100.

Ik heb mijn huur opgezegd. Kan ik dit nog terugdraaien?

Ja, in de meeste gevallen is dat wel mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Klantenservice:

Online: klik op het contactformulier van Woonplus

Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur (010) 20 45 100.

Ik wil de huur opzeggen van mijn sloop woning. Wat is de opzegtermijn?

Bij het verlaten van een sloopwoning is er géén opzegtermijn. U heeft v.a. de datum van tekening van het nieuwe huurcontract 6 weken de tijd om de oude woning leeg op te leveren. Over deze periode wordt geen huur meer in rekening gebracht.

Ik wil mijn huur opzeggen. Hoe regel ik dat?

De huur opzeggen kan op de volgende manieren:

Online: klik op Huur opzeggen
Telefonisch: op werkdagen tussen 08.00 en 11.00 uur naar (010) 204 51 00. Tijdens dit gesprek worden alle gegevens met u doorgenomen en maakt u een afspraak voor de eerste opname.
Per brief : Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

Ik heb mijn woning verlaten en wil weten wat de extra kosten zijn. Wat moet ik doen?

U kunt hierover contact opnemen met de klantenservice van Woonplus.


Online: klik op het contactformulier van Woonplus
Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100

Kan ik de post van mijn oude huuradres laten ophalen of opsturen door Woonplus?

Nee hier moet u zelf voor zorgen, u kunt via Post.nl regelen dat uw post wordt doorgestuurd naar uw nieuwe adres. Hier zijn wel kosten aan verbonden. 

Binnen hoeveel dagen wordt de verhuiskostenvergoeding uitbetaald?

Woonplus betaalt de verhuiskostenvergoeding in twee termijnen. De eerste termijn bedraagt 60%. Deze krijgt u uitbetaald bij opzegging van de huurovereenkomst. De tweede termijn bedraagt 40%. Deze krijgt u binnen twee weken na inlevering van de sleutels uitbetaald.

Alle uitbetalingen verlopen via een bankoverboeking. Woonplus betaalt niet contant uit. Een eventuele betalingsachterstand wordt verrekend met de verhuiskostenvergoeding.