Huuraanpassing 2024

Veel gevraagd over Huuraanpassing 2024

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

De meeste huurders van een sociale huurwoning krijgen elk jaar per 1 juli een huurverhoging. Er zijn ook huurders van een sociale huurwoning, die de huurverhoging ontvangen ruim een half jaar later, namelijk per 1 januari. Voor beide groepen huurders geldt, dat ze twee maanden van de voren uitgebreide informatie ontvangen over de huurverhoging. Ook wordt daarin verteld hoe een huurder  bezwaar kan maken tegen de huurverhoging.

Huurders van een woning in de vrije sector of van bedrijf onroerend goed ontvangen elk jaar per 1 januari een verhoging. Zij ontvangen de derde week van  december de brief over de verhoging

Mijn huur is door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens gestegen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Algemeen

Had u voor de huurverhoging al huurtoeslag, dan houdt u als zittende huurder het recht op de huurtoeslag. Echter, over het deel van de huurprijs dat boven de liberalisatiegrens komt, ontvangt u géén huurtoeslag. Dat deel moet u volledig zelf betalen.

Let op: Bij een nieuwe aanvraag voor huurtoeslag moet de subsidiabele huur wel lager zijn dan de liberalisatiegrens.

Onlangs heb ik een huurovereenkomst afgesloten. Krijg ik dan nu al een huurverhoging?

Algemeen

Ja. Elk jaar vindt de huurverhoging plaats op 1 juli voor sociale huurwoningen. Voor vrije sectorwoningen vindt deze op 1 januari plaats. De ingangsdatum van het huurcontract heeft hier geen invloed op. Dit is wettelijk zo geregeld. U kunt dit ook nalezen in de huurvoorwaarden 

Wat doet Woonplus met het bezwaarschrift tegen de huurverhoging?

Algemeen

Wanneer Woonplus het niet eens is met het bezwaar vraagt Woonplus de huurcommissie om een uitspraak. 

De huurcommissie beoordeelt of het bezwaar redelijk is. Zolang de huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan mag de huurder de oude huur betalen. Het is wel verstandig het bedrag van de huurverhoging opzij te zetten.

Uitspraak huurcommissie:

huurverhoging terecht? De huurder moet de hogere huur betalen vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging.

Niet eens met de uitspraak van de huurcommissie? De huurder kan naar de rechter stappen. Ook Woonplus heeft deze mogelijkheid. 

De gegevens waar Woonplus de jaarlijkse huurverhoging op heeft gebaseerd kloppen niet. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als u het niet eens bent met de huurverhoging die Woonplus heeft voorgesteld, dan kunt u bezwaar maken bij Woonplus. Dit kan alleen via deze link.

Dit moet u doen voor de ingangsdatum van de huurverhoging per 1 juli of per 1 januari. Is Woonplus het niet eens met het bezwaar, dan vraagt Woonplus de Huurcommissie om een uitspraak.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

Algemeen

Woonplus geeft de nieuwe huurprijs per 1 juli of voor 1 januari door aan de Belastingsdienst.

Uiteraard is het altijd goed om dit zelf te controleren. 

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf de hoogte van mijn huurbetaling aanpassen?

Algemeen

Dat is alleen nodig als u hiervoor zelf een betalingsopdracht bij uw bank heeft geplaatst. Heeft u een automatische incasso, dan past Woonplus het bedrag aan.

Ik heb een brief ontvangen van de belastingdienst over inkomensgegevens die opgevraagd zijn door Woonplus, wat gebeurd hiermee?

Algemeen

Om de juiste huurverhoging te kunnen bepalen, vragen wij bij de belastingdienst gegevens op. De belastingdienst geeft informatie door over uw inkomen van 2022. Door middel van classificatie krijgen wij te horen of het inkomen voldoet aan de voorwaarden voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Er wordt geen informatie gegeven over uw exacte (gezamenlijke) inkomen. De belastingdienst informeert u over onze informatieaanvraag via een brief.

Meer informatie
Kijk dan op www.rijksoverheid.nl

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijk huurverhoging?

Algemeen

Dan kunt in de volgende gevallen bezwaar maken:

 • Woonplus heeft geen verklaring van de Belastingdienst meegestuurd waaruit blijkt dat uw huishoudinkomen in 2022 hoger was dan € 52.753 (als u alleen woont) of € 61.046 (als u met meer dan 2 personen woont). De huur mag dan wel 5,8% omhoog gaan.
 • Uw huishoudinkomen was in 2022 lager dan € 52.753 (als u alleen woont) of € 61.046 (als u met 2 of meer personen woont). U hoeft geen inkomensgegevens bij uw bezwaar mee te sturen. Woonplus vraagt dit na bij de Belastingdienst.
 • Uw huishoudinkomen is in 2023 gedaald. Dan moet u daarvan wel een bewijs meesturen als u bezwaar maakt. Bijvoorbeeld een jaaropgave.
 • U bent chronisch ziek of gehandicapt. In sommige gevallen kun u dan bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Heeft u dit eerder met succes gedaan? Dan moet u toch opnieuw bezwaar maken.

Wilt u een bezwaar indienen tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging? Dat kunt u doen door op deze link te klikken.

Het bezwaar moet worden ingediend vóór de ingangsdatum van de huurverhoging per 1 juli of 1 januari. Is Woonplus het niet eens met het bezwaar, dan vraagt Woonplus de Huurcommissie om een uitspraak.

Ik heb per 1 juli of 1 januari een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen, maar er heeft een verandering in de gezinssamenstelling plaatsgevonden.

Algemeen

Het kan zijn dat de gezinssamenstelling in de periode tussen het ontvangen van de brief en de ingangsdatum van de huurverhoging is veranderd. Dan is het mogelijk om een bezwaar in te dienen.

Wilt u een bezwaar indienen tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging? Dat kunt u doen door op deze link te klikken.

Dit moet u doen voor de ingangsdatum van de huurverhoging per 1 juli of per 1 januari. Is Woonplus het niet eens met het bezwaar, dan vraagt Woonplus de Huurcommissie om een uitspraak.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie betreffende uw bezwaar tegen de huurverhoging?

Algemeen

Dan kunt u naar de rechter stappen. Ook de Woonplus kan dat doen. Dit moet binnen 8 weken na de uitspraak van de Huurcommissie gebeuren.

Waarom krijg ik huurverhoging?

Algemeen

Woonplus vindt het belangrijk te investeren in de kwaliteit van de woningen, in duurzame oplossingen en in leefbaarheid.  De kosten die Woonplus hiervoor maakt stijgen elk jaar. Daarom is de jaarlijkse huurverhoging nodig.

De overheid geeft aan met welk percentage de huur maximaal mag stijgen. De verhoging voor sociale huurwoningen wordt ieder jaar vooraf besproken met de HOW (Huurdersbelangenorganisatie Woonplus).

Wij sturen u elk jaar voor 1 mei (sociale huurwoning) of voor 15 december (vrije sector huurwoning en bedrijf onroerend goed) informatie over de verhoging.

Kan ik meedere keren per jaar huurverhoging krijgen?

Algemeen

In principe mag de huurprijs maximaal eenmaal per jaar verhoogd worden, er zijn twee uitzonderingen:

 • Na het afsluiten van het contract mag in het eerste jaar een huurverhoging worden doorgevoerd op de vaste huurverhogingsdatum.
 • Na een woningverbetering mag een extra huurverhoging worden doorgevoerd (woningverbetering is niet hetzelfde als onderhoud).

Ik ben het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging. Kan ik bezwaar maken?

Algemeen

Als u in een sociale huurwoning woont, dan dat kan in de volgende gevallen: 

 • als het huurverhogingspercentage hoger ligt dan het percentage wat jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld.
 • als de huurprijs door de huurverhoging boven de maximaal redelijke huurprijs komt te liggen
 • als de Huurcommissie uw huur tijdelijk heeft verlaagd. Dit doet de Huurcommissie alleen als er ernstige problemen in het onderhoud aan uw woning zijn.

Let op! U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging op grond van ernstige onderhoudsgebreken. Hiervoor geldt een andere procedure bij de Huurcommissie. Meer informatie hierover kunt u vinden op hen website: Huurcommissie.

U kunt geen bezwaar indienen als u een woning in de vrije sector huurt.

Heeft u een voorstel tot inkomensafhankelijke huurverhoging ontvangen? Kijkt u dan naar de vraag: Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging van 1 juli of 1 januari?

Wilt u een bezwaar indienen tegen de huurverhoging? Dat kunt u doen door op deze link te klikken.

Het bezwaar moet worden ingediend vóór de ingangsdatum van de huurverhoging per 1 juli of 1 januari. Is Woonplus het niet eens met het bezwaar, dan vraagt Woonplus de Huurcommissie om een uitspraak.

Wanneer krijgt u per 1 juli of 1 januari een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

 • Woont u alleen en lag uw inkomen in 2022 tussen € 52.753 - € 62.191? 
  Dan is uw maximale huurverhoging € 50.
 • Woont u alleen en was uw inkomen in 2022 hoger dan € 62.191?
  Dan is het maximaal € 100.
 • Woont u met 2 of meer personen en lag uw inkomen in 2022 tussen € 61.046 en € 82.921?
  Dan is uw maximale huurverhoging € 50.
 • Woont u met 2 of meer personen en was uw in komen in 2022 hoger dan € 82.921?
  Dan is uw maximale huurverhoging € 100.

Voor meer informatie gaat u naar de onderstaande link: maximale huurverhoging 2024

Regels overheid huurverhoging 2024.

Algemeen

Vanaf 1 juli 2024 mag uw verhuurder de huur verhogen met:

 •  maximaal 5,8% als de (kale) huur € 300 of meer per maand is (dit is gelijk aan de gemiddelde loonontwikkeling)

Heeft u een hoger middeninkomen of een hoog inkomen? Dan mag uw verhuurder meer huurverhoging voorstellen. De hoogte hangt af van uw inkomen. Meer informatie over het beleid van de overheid vindt u op de website van Rijksoverheid.