Klacht melden

Veel gevraagd over Klacht melden

Regels voor geluidsoverlast / klussen doordeweeks. Wat zijn de begintijden dat iemand mag klussen?

De huisregels van Woonplus zeggen hierover het volgende:

Voorkom geluidsoverlast. Zet uw radio en TV niet zo hard dat uw buren er last van hebben. Niet boren en timmeren na 22.00 uur en op zon- en feestdagen. Maak bij geluidsoverlast afspraken met uw buren.

Over begintijden wordt niet gesproken, maar hou hierin redelijke tijden aan, dus niet ' s ochtends om 7 uur boren en timmeren als dit niet strikt noodzakelijk is. En informeer anders de omliggende buren.

Nieuwe huurder heeft niet alle sleutels van de woonmakelaar gekregen. Wat nu?

Woonplus heeft geen sleutels van ramen/deuren/garages als de woning al is opgeleverd. Bij oplevering geven zij alle sleutels weg. Wij hebben alleen sleutels van leegstaande woningen of garages. Geen verhuurde garages of woningen.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan WMO-aanpassingen in de woning?

ROGplus is de uitvoeringsorganisatie van een deel van de Wmo voor de bewoners van gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Vanaf 1 januari 2015 voert ROGplus ook een deel van de taken uit die nu nog onder de AWBZ vallen.

ROGplus verzorgt de indicatiestelling voor maatwerkvoorzieningen. 

Ook regelt ROGplus de ondersteuning en voorzieningen. 

Woonplus helpt graag met de aanpassingen in uw woning. Deze kunnen worden uitgevoerd als wij daarvoor toestemming hebben gekregen van ROG plus.

Heeft u zorg nodig en u bent een inwoner van Schiedam? Neem dan contact op met de ROG 010 870 1111
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 14.00 uur

Kunnen er camera's geplaatst worden in een gemeenschappelijke ruimte / bergingsruimte

Hiervoor dient u altijd schriftelijk een verzoek in te dienen. Daarna zal er gekeken worden of de mogelijkheid er is. Uiteraard wordt er rekening gehouden met overlast etc. 

Kunnen er op mijn flatgebouw aanduidingsborden geplaatst worden?

U kunt hierover contact opnemen met de klantenservice van Woonplus.


Online: klik op het contactformulier van Woonplus
Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100

Hoe kan ik weten of er lood in mijn drinkwaterleidingen zit?

Controleer als eerste bij de watermeter of er nog loden leidingen zitten in of naar uw huis. Een loden leiding herken je aan kleur (de leiding is dan donkerblauw of grijs van kleur) én aan het doffe geluid als je er met een lepel er tegenaan tikt. Een koperen leiding is juist rood of groenachtig.

Bij twijfel neemt u contact op met de klantenservice van Woonplus.

Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100

Ik wil een melding maken van mensen die niet in het complex horen, wat moet ik doen?

In eerste instantie kunt u deze mensen aanspreken en vragen of u ze kunt helpen of wat ze komen doen.

Bij een verdachte situatie, zoals inbraak, vernieling, oplichting, adviseren wij direct de politie te bellen via 112.

Er ligt afval/bouwmateriaal op de stoep voor mijn huis. Wat kan ik daar tegen doen?

U kunt hierover contact opnemen met het klantcontactcentrum van Woonplus.


Online: klik op het contactformulier van Woonplus
Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100

Wat moet ik doen met spullen/afval in een gemeenschappelijke ruimte?

Dit kunt u direct melden. Klik op overlast melden


Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100

Ik heb een klacht over een reparatie die niet goed is uitgevoerd. Waar meld ik dat?

U kunt hierover contact opnemen met de klantenservice van Woonplus.


Online: klik op het contactformulier van Woonplus
Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100

Ik heb een klacht over het groot-onderhoud aan mijn woning. Waar meld ik dat?

U kunt uw klacht hier melden:


Online: klik op het

klacht melden

van Woonplus
Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100

Ik heb een klacht over de dienstverlening van Woonplus. Wat moet ik doen?

Woonplus werkt aan uw Woonwens. Daarvoor spannen we ons dagelijks in. Goede service en dienstverlening staan bij ons hoog in het vaandel. Toch kan het gebeuren dat er iets misgaat of dat u niet tevreden bent. Laat het ons weten. We zullen er alles aan doen om samen met u tot een bevredigende oplossing te komen.

U kunt bij ons terecht met al uw klachten over onze dienstverlening of ons beleid. Een klacht is een probleem dat u ervaart met betrekking tot een eerder gemelde vraag of verzoek. Wij vragen u om uw klacht zo volledig mogelijk te omschrijven, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen.

U kunt uw klacht op twee manieren melden:

Online: Klik op

klacht melden

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

Binnen 10 werkdagen ontvangt u reactie van de betrokken afdeling. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bezwaar maken.

Wat is jullie klachtenprocedure?

Woonplus Schiedam is aangesloten bij de Regionale Geschillenadviescommissie. Handelen wij uw klacht in uw ogen niet op de juiste manier af dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillenadviescommissie.

Ik ben niet tevreden met de oplossing van mijn klacht die jullie voorstellen. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht of ons voorstel? Dan kun u contact opnemen met de Geschillenadviescommissie. Klik op

Geschillen Advies Commissie (GAC)

voor meer informatie.

Ik heb een klacht over een medewerker van jullie organisatie. Waar meld ik dat?

Woonplus werkt aan uw Woonwens. Daarvoor spannen we ons dagelijks in. Goede service en dienstverlening staan bij ons hoog in het vaandel. Toch kan het gebeuren dat er iets misgaat of dat u niet tevreden bent. Laat het ons weten. We zullen er alles aan doen om samen met u tot een bevredigende oplossing te komen.

U kunt bij ons terecht met al uw klachten over onze dienstverlening of ons beleid. Een klacht is een probleem dat u ervaart met betrekking tot een eerder gemelde vraag of verzoek. Wij vragen u om uw klacht zo volledig mogelijk te omschrijven. Zo kunnen we u zo goed mogelijk helpen.

U kunt uw klacht op twee manieren melden:

Online: Klik op

klacht melden

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

Binnen 10 werkdagen ontvangt u reactie van de betrokken afdeling. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bezwaar maken.

Ik heb een klacht over de schoonmaak van de "algemene ruimten". Waar kan ik deze melden?

Woonplus werkt aan uw Woonwens. Daarvoor spannen we ons dagelijks in. Goede service en dienstverlening staan bij ons hoog in het vaandel. Toch kan het gebeuren dat er iets misgaat of dat u niet tevreden bent. Laat het ons weten. We zullen er alles aan doen om samen met u tot een bevredigende oplossing te komen.

U kunt bij ons terecht met al uw klachten over onze dienstverlening of ons beleid. Een klacht is een probleem dat u ervaart met betrekking tot een eerder gemelde vraag of verzoek. Wij vragen u om uw klacht zo volledig mogelijk te omschrijven, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen.

Vergeet u niet te vermelden op welke dagen en tijdstippen u vond dat het schoonmaakwerk niet goed was.

U kunt uw klacht op twee manieren melden:

Online: Klik op

klacht melden

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

Binnen 10 werkdagen ontvangt u reactie van de betrokken afdeling. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bezwaar maken.

Wanneer schakel ik de Huurcommissie in?

U schakelt de Huurcommissie in als u het niet met Woonplus eens bent. En als u er na overleg met elkaar niet uitkomt. Dus heeft u een klacht over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen? Of heeft u een onderhoudsprobleem en denkt u dat uw huur hierom omlaag moet? Meldt dit dan zo snel mogelijk aan ons via het contactformulier. Wij vragen u om dit volledig in te vullen, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen.

Binnen 10 werkdagen ontvangt u reactie van de betrokken afdeling. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bezwaar maken.

Wat doet de Huurcommissie?
De Huurcommissie stuurt u een ontvangstbevestiging. Daarna begint zij met een onderzoek naar uw klacht. In een aantal gevallen stuurt de commissie uw klacht door naar een gemeente. Als dat voor u het geval is, krijgt u daarvan bericht.


De commissie brengt een bindend advies uit op uw klacht.
De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie. Zij houden zich bezig met meningsverschillen tussen huurder en verhuurder. Deze gaan vaak over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Of heeft u een onderhoudsprobleem en denkt u dat uw huur hierom omlaag moet? Dan bent u bij de Huurcommissie aan het juiste adres.

Uitspraak over geschillen
De Huurcommissie doet uitspraak over meningsverschillen als de volgende punten:

 • afrekening van de servicekosten
 • de huurverhoging
 • de puntentelling van uw woning
 • ernstige fouten in het onderhoud, door de verhuurder.

Klik op Huurcommissie voor meer en uitgebreide informatie. De Huurcommissie is telefonisch bereikbaar op 0800-488 72 43.

Ik heb een klacht over de woonruimtebemiddeling.

Heeft u een klacht over uw inschrijving of de woonruimtebemiddeling?

U kunt deze indienen bij:

de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam
Postbus 490
3000 AL ROTTERDAM.

Let op!
Klachten over de regels neemt de Bezwarencommissie niet in behandeling. Dat geldt ook voor klachten die te laat zijn ontvangen. En voor klachten die niet aan de voorwaarden voldoen.
Bepaal voordat u een klacht indient op welke datum uw klacht is ontstaan. Gaat het bijvoorbeeld om een woningtoewijzing? Dan is het de datum waarop de woningcorporatie heeft bepaald dat u de woning niet krijgt toegewezen.

Dien uw klacht op tijd in. Dat betekent uiterlijk zes weken na de datum waarop uw klacht is ontstaan. Schrijf de brief met uw klacht in de Nederlandse taal.

Vermeld in de brief met uw klacht in ieder geval:

 • uw naam en adresgegevens;
 • uw telefoonnummer;
 • de datum waarop u uw klacht indient;
 • een omschrijving van uw klacht;
 • de reden van uw klacht.
 • Zorg ervoor dat uw handtekening op de brief staat.
 • Stuur eventuele gegevens mee zoals de e-mails van en naar de Online Helpdesk van WoonnetRijnmond of de correspondentie van en naar de woningcorporatie.

Vervolgstappen
De Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam neemt contact met u op. U krijgt een bevestiging van de ontvangst als de klacht binnen is. De commissie start dan een onderzoek naar uw klacht. In een aantal gevallen stuurt de commissie uw klacht door naar een gemeente. Als dat voor u het geval is, krijgt u daarvan bericht.

Wat moet ik doen als Woonplus mijn klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld?

Heeft de afhandeling van uw klacht niet geleid tot het gewenste resultaat? Dan kunt u altijd uw kwestie voorleggen aan de regionale Geschillen Advies Commissie (GAC). Deze onafhankelijke commissie helpt met onderhandelen en geeft advies bij verschillen van mening tussen klant en verhuurder. Klik op

Geschillen Advies Commissie (GAC)

voor meer informatie.