Sociale huur

Veel gevraagd over Sociale huur

Er staat een woning van jullie leeg. Wanneer kan ik hierop reageren?

Zodra deze woning wordt geadverteerd op de website van Woonnet-Rijmond. Dit kan enige tijd duren.

Verhuurt Woonplus ook seniorenappartementen?

Ja. Voor senioren hebben wij diverse leuke appartementen. Zowel in de sociale huur, als in de vrije sector. Het aanbod van seniorenappartementen vindt u op de site van WoonnetRijmond. Klik op aanbod om te bekijken welke seniorenwoningen te huur zijn.

Wat is mijn kans op een sociale huurwoning?

De vraag naar sociale huurwoningen (tot een netto huurprijs van € 752,33) is in de regio Rotterdam soms groot. De wachttijden verschillen per locatie, woningtype en prijs. In sommige gevallen kan de wachttijd voor woningen via WoonnetRijnmond oplopen tot tien jaar.

Meer informatie is te vinden op de site van WoonnetRijnmond. Klik op voorwaarden Woonnet-Rijmond voor meer informatie.

Wat wordt onder toetsingsinkomen verstaan?

Bij het toewijzen van een woning kijkt Woonplus naar het huishoudeninkomen van u en uw eventuele partner. Wij gaan uit van het 'verzamelinkomen' zoals de Belastingdienst dat hanteert. Om uw inkomen vast te stellen, vraagt Woonplus u om een inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI). Met deze inkomensverklaring bepalen we uw inkomen. Om de actualiteit van uw inkomensgegevens te toetsen vragen wij naar uw meest recente loonstrook.

Daalt uw inkomen flink of is het al flink gedaald? Stijgt uw inkomen of is het al gestegen? Dan kunt u met de rekenhulp van WoonnetRijnmond uw inkomensgegevens aanpassen. Klik op

de rekenhulp

voor de berekening van uw inkomen. U komt dan in aanmerking voor woningen die passen bij uw inkomen. Bij Woonplus moet u kunnen aantonen dat uw inkomen inmiddels gewijzigd is of gewijzigd gaat worden.

Zorg dat uw gegevens op WoonnetRijmond altijd actueel zijn. Zijn de gegevens onjuist ingevuld? Dan is dat voor Woonplus een reden om de woning niet toe te wijzen.

Wat houdt Artikel 9 in?

Artikel 9 is een maatregel van de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek. Ook wel de Rotterdamwet genoemd. Het doel van de wet is om sociaal en economisch zwakke woongebouwen en buurten sterker te maken. Dit doen we door woningen toe te wijzen aan huishoudens waarvan minimaal 1 van de leden:

  • een beroep heeft in de maatschappelijke dienstverlening . Bijvoorbeeld overheid, zorg, onderwijs, openbare orde, veiligheid;
  • een beroep heeft in de maakindustrie te in Schiedam. Bijvoorbeeld het uitoefenen van een ambacht (bakker, meubelmaker etc), werkzaam zijn in de scheepvaart, grafische vormgeving, een distilleerderij, tandtechniek etc;
  • studeert aan een HBO of WO instelling;

Wat is een sociale huurwoning?

Een sociale huurwoning is een woning met een netto huurprijs tot € 752,33. Mensen die niet genoeg inkomen hebben voor een vrije sector woningen, kunnen deze huren.

Kan ik op een sociale huurwoning reageren?

Klik op sociale huurwoning voor het antwoord op de site van Woonnet-Rijnmond.

Hoeveel sociale huurwoningen verhuren jullie?

Wij verhuren 11.101 woningen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Klik op huurwoning voor het antwoord op de site van Woonnet-Rijnmond.

Wat is een IBRI - formulier?

Een IBRI-formulier is een verklaring over uw inkomen van de belastingdienst. Op het formulier staat het verzamelinkomen. Woonplus accepteert een IBRI formulier (jaar 2019-2020) (op te vragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543) of een definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting (2019-2020). Deze moet u ook aanvragen indien u geen inkomen heeft.
Klik hier https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring om een inkomensverklaring aan te vragen bij de belastingdienst.

Wat houdt Artikel 10: Politiescreening in?

Artikel 10 is een maatregel van de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek. Ook wel de Rotterdamwet genoemd. Deze wet zorgt er voor dat in woongebouwen en buurten de leefbaarheid en de veiligheid beter wordt. Ook aan overlast wordt gewerkt. Bij de woningtoewijzing controleert de Gemeente Schiedam de huishoudens. De gemeente Schiedam voert met politiegegevens een onderzoek uit naar alle personen ouder dan 16 jaar die in de woning willen gaan wonen. Keurt de gemeente het huishouden goed? Dan kan Woonplus de woning verhuren.

Wat houdt de Rotterdamwet in?

De Rotterdamwet heet eigenlijk de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp). De stad Rotterdam was een van de eerste steden die gebruik maakte van de mogelijkheden van deze wet. Daarom wordt het nu vaak de Rotterdamwet genoemd, ook buiten Rotterdam. De wet geeft gemeenten extra mogelijkheden om problemen in bepaalde complexen en/of buurten aan te pakken.

Twee maatregelen uit de wet voert Woonplus sinds 1 januari 2018 in sommige complexen en/of buurten in Schiedam uit. Dit zijn artikel 9 en 10. Hiervoor heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken toestemming verleend.

Ik heb een huisvestingsvergunning aangevraagd, maar deze is geweigerd. Wat nu?

U kunt hierover contact opnemen met de klantenservice van Woonplus.


Online: klik op het contactformulier van Woonplus
Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100

De datum van de huuropzegging komt niet uit, wat nu?

U kunt hierover contact opnemen met de klantenservice van Woonplus.


Online: klik op het contactformulier van Woonplus
Telefonisch: op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur op (010) 20 45 100