Overlast melden

Bent u huurder van Woonplus?

Gerelateerde vragen

Wanneer geeft Woonplus geen toestemming voor inwoning en hoe lang duurt het voordat ik hierover bericht krijg?

Algemeen

Het kan voorkomen, dat Woonplus geen toestemming geeft voor inwoning. Hiervoor kunnen in ieder geval de volgende redenen gelden:

 • de persoon is door Woonplus uit een huurwoning van Woonplus gezet;
 • de huurder heeft een verleden van overlast, fraude of (illegale) activiteiten zoals drugshandel of prostitutie;
 • de persoon die wil inwonen heeft een pandverbod bij Woonplus. Die heeft hij/zij gekregen vanwege bedreiging van een medewerker van Woonplus of door Woonplus ingeschakelde derde;
 • als inwoning tot overbewoning leidt;
 • als de huurder niet zijn/haar hoofdverblijf houdt in het gehuurde.

Twijfelt u?

U kunt contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Woonplus.

Binnen 4 weken krijgt u reactie. Let hierbij wel op als het een artikel 10 is kan het tot 6 weken duren i.v.m politiescreening. Als artikel 10 van toepassing is is een huisvestingsvergunning vereist.

Inwoning is alleen toegestaan voor 1e lijns familieleden en dus níet voor 2e lijns familieleden.

Eerstegraads familieleden: partner, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters- en schoonzonen.
Tweedegraads familieleden: broers, zussen, kleinkinderen, opa's, oma's, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers.

Meer over dit onderwerp

Moeten inwoners bekend zijn bij Woonplus?

Algemeen

Ja, alle inwoners moeten bekend zijn bij Woonplus. Bij het ondertekenen van het huurcontract meldt u aan Woonplus Schiedam wie er op uw adres wonen.

Als een inwoner zich laat uitschrijven hoeft dit niet bij Woonplus gemeld te worden. Woonplus kan indien gewenst in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) zien wie er ingeschreven staan op dit adres. 

Meer over dit onderwerp

Zijn kinderen inwoners?

Algemeen

Ja, Woonplus ziet inwonende kinderen onder de 35 jaar als inwoners. Belangrijk is dat iemand die inwoont, niet automatisch medehuurder is. Zegt u als hoofdhuurder de huur op en verlaat u de woning? Dan kan de inwoner niet in de woning blijven wonen en moet deze ook vertrekken.

Meer over dit onderwerp

Mag ik iemand laten inwonen in mijn woning en hoe lang duurt het bij een aanvraag voordat toestemming verleend wordt?

Algemeen

Ja, dat mag, maar hiervoor heeft u toestemming van Woonplus nodig. Inwoning mag namelijk niet leiden tot overbewoning of overlast. Voor personen onder de 16 jaar hoeft u geen toestemming te vragen. Hoe kunt u dit regelen?


1. U vult een toestemmingsformulier inwoning in. Klik op Toestemmingsformulier inwoning. Dit formulier moet door Woonplus ondertekend worden en is noodzakelijk om de inwoner zich in te laten schrijven op het adres bij de Gemeente Schiedam. Dit formulier stuurt u op naar Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam. Of via het contactformulier.


2. Het verzoek tot inwoning wordt beoordeeld door Woonplus en indien akkoord voorzien van een handtekening van een Woonplus Medewerker en een stempel van Woonplus. Het formulier wordt per post of per email naar u teruggestuurd. Met dit ondertekende formulier kan degene die komt inwonen naar de gemeente Schiedam om zich in te laten schrijven op het betreffende adres. Wanneer het verzoek tot inwoning wordt afgewezen krijgt u een brief met daarin de reden van de afwijzing.

 Let op, u dient hierna zelf het formulier in te leveren bij de gemeente Schiedam.


3. Verder is het van belang dat:

 • U zelf in de woning blijft wonen;
 • Inwoning niet mag leiden tot onderhuur. U mag aan de inwoner geen huur vragen;
 • Indien u de woning verlaat, de inwoner ook uit de woning moet vertrekken;
 • U verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor de inwoner(s);
 • Degene die bij u intrekt door de inwoning geen medehuurder wordt. Dit kan alleen als u met elkaar getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft;
 • Degene die bij u intrekt zich ook laat inschrijven op het adres bij uw gemeente;
 • Woonplus zonder een reden op te geven, op ieder gewenst moment de toestemming tot inwoning kan intrekken. De inwoner dient dan de woning direct te verlaten.

Let op: Woont u in een wijk waar artikel 10 van de Rotterdamwet van toepassing is? Dan moet ook de Gemeente Schiedam toestemming geven voor inwoning.

Binnen 4 weken krijgt u reactie. Let hierbij wel op als het een artikel 10 is kan het tot 6 weken duren i.v.m politiescreening. Als artikel 10 van toepassing is is een huisvestingsvergunning vereist. 

Let op!


Als het gaat om proefwonen dan geldt:

Het is huurder uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven. Een verzoek tot toestemming dient schriftelijk te worden gedaan, onder vermelding van de naam van de onderhuurder, de onderhuurprijs en de ingangsdatum van de onderhuurovereenkomst. Bij onderverhuur is de huurder gehouden een huurcontract met de onderhuurder te sluiten met gelijke inhoud als het tussen huurder en verhuurder geldende huurcontract. Bij gebreke daarvan is de huurder jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle schaden die uit het niet nakomen van deze verplichting voor de verhuurder kunnen voortvloeien. Indien huurder het gehuurde zonder toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk heeft onderverhuurd, in huur heeft afgestaan of aan derden in gebruik heeft gegeven, rust de bewijslast dat huurder onafgebroken het hoofdverblijf in het gehuurde heeft behouden op huurder.

Wanneer bewoner onder bewind staat moet het verzoek tot inwoning door de bewindvoerder worden gedaan. 

Meer over dit onderwerp

Kan mijn inwonend kind medehuurder worden?

Algemeen

Nee, kinderen kunnen geen medehuurder worden. We maken echter een uitzondering voor kinderen ouder dan 35 jaar die nog steeds thuis wonen. Zij moeten dan wel aantoonbaar een gemeenschappelijke huishouding voeren met hun ouders. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een onafgebroken inwoning. Is iemand uit huis gegaan en weer terug gekomen, dan gaat deze uitzondering niet op.

Richt uw verzoek tot medehuurderschap aan het Klantcontactcentrum van Woonplus:

U kunt dit verzoek schriftelijk indienen via woonplus@woonplus.nl.

Meer over dit onderwerp

Moeten alle inwoners ingeschreven staan bij de gemeente?

Algemeen

Ja, alle personen die bij u wonen, moeten ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een klacht over de schoonmaak van de "algemene ruimten". Waar kan ik deze melden?

Algemeen

Woonplus werkt aan uw Woonwens. Daarvoor spannen we ons dagelijks in. Goede service en dienstverlening staan bij ons hoog in het vaandel. Toch kan het gebeuren dat er iets misgaat of dat u niet tevreden bent. Laat het ons weten. We zullen er alles aan doen om samen met u tot een bevredigende oplossing te komen.

U kunt bij ons terecht met al uw klachten over onze dienstverlening of ons beleid. Een klacht is een probleem dat u ervaart met betrekking tot een eerder gemelde vraag of verzoek. Wij vragen u om uw klacht zo volledig mogelijk te omschrijven, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen.

Vergeet u niet te vermelden op welke dagen en tijdstippen u vond dat het schoonmaakwerk niet goed was.

U kunt uw klacht op twee manieren melden:

Online: Klik op klacht melden

Per brief: Woonplus Schiedam, Postbus 25, 3100 AA Schiedam

Binnen 8 werkdagen ontvangt u reactie van de betrokken afdeling. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bezwaar maken.

Meer over dit onderwerp

Ik wil een melding maken van mensen die niet in het complex horen, wat moet ik doen?

Algemeen

In eerste instantie kunt u deze mensen aanspreken en vragen of u ze kunt helpen of wat ze komen doen.

Bij een verdachte situatie, zoals inbraak, vernieling, oplichting, adviseren wij direct de politie te bellen via 112.

Meer over dit onderwerp

Mag ik een vogelnestje weghalen?

Algemeen

Verwijder of beschadig alleen een nest als dat mag. De regel is simpel: het mag als het nest verlaten is én van een vogelsoort die elk jaar een nieuw nest of hol bouwt. Een vogelnest van bijvoorbeeld een zwaluw, die elk jaar terugkeert op het nest, mag u niet verwijderen. Dat geldt ook voor roofvogels die het hele jaar rond hun nest verblijven. Het nest van een specht, die elk jaar een nieuw nest bouwt, mag u na het broeden en uitvliegen wel ruimen.

Vier weken na het leggen van een ei is het meestal wel klaar. Voor de zekerheid kunt u beter geen nest verwijderen of beschadigen tijdens het hele broedseizoen, in 2024 van 1 maart tot 15 juli. In deze periode is het verboden om opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren of vernielen. Dit verbod voorkomt dat broedende inheemse vogels hun nesten verlaten en eieren niet uitkomen of jongen niet meer worden gevoed.

Na het seizoen kunt u contact opnemen met Woonplus om het nestje te verwijderen van een vogel die niet genoemd is.

Online: klik op het overlast melden 

U kunt ook contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Woonplus.

Meer over dit onderwerp

Kunnen er op mijn flatgebouw aanduidingsborden geplaatst worden?

Algemeen

U kunt contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Woonplus.

Meer over dit onderwerp

Door de ventilatie komt de barbecue-lucht van de buren in mijn woning. Wat kan Woonplus hier aan doen?

Algemeen

Hier kunnen wij helaas niks aan doen. Als de wind net op het ventilatiesysteem staat zal de geur binnen komen.

Misschien kunt u uw buren vragen op een andere plek te gaan barbecueën.

Meer over dit onderwerp

De corona maatregelen worden niet nageleefd binnen het gebouw, kan Woonplus hier iets aan doen?

Algemeen

U kunt contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Woonplus.

Meer over dit onderwerp

Mijn woning is in beslag genomen maar er staan nog spullen in, is het mogelijk om nog toegang te krijgen tot de woning?

Algemeen

U kunt contact opnemen met het klantcontactcentrum van Woonplus.

Meer over dit onderwerp

Kunnen er camera's geplaatst worden in een gemeenschappelijke ruimte / bergingsruimte?

Algemeen

Hiervoor dient u altijd schriftelijk een verzoek in te dienen. Daarna zal er gekeken worden of de mogelijkheid er is. Uiteraard wordt er rekening gehouden met overlast etc. 

Meer over dit onderwerp

Wat zijn de regels voor geluidsoverlast / klussen doordeweeks. Wat zijn de begintijden dat iemand mag klussen?

Algemeen

De huisregels van Woonplus zeggen hierover het volgende:

Voorkom geluidsoverlast. Zet uw radio en TV niet zo hard dat uw buren er last van hebben. Niet boren en timmeren na 22.00 uur en op zon- en feestdagen. Maak bij geluidsoverlast afspraken met uw buren.

Over begintijden wordt niet gesproken, maar hou hierin redelijke tijden aan, dus niet ' s ochtends om 7 uur boren en timmeren als dit niet strikt noodzakelijk is. En informeer anders de omliggende buren.

Meer over dit onderwerp

Wat gebeurt er met verkeerd gestalde fietsen/ scooters?

Algemeen

Fietsen en scooters worden eerst gelabeld en na een week als ze nog steeds in de gemeenschappelijke ruimte staan, naar buiten verplaatst.

Meer over dit onderwerp

Er is stankoverlast in de algemene ruimte van het complex. Kan ik dit melden?

Algemeen

U kunt hierover contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Woonplus.

Online: klik op overlast melden van Woonplus

U kunt contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Woonplus.

Meer over dit onderwerp

Mag er gerookt worden in de algemene ruimte van een complex?

Algemeen

Nee, roken in de algemene ruimte van een complex is niet toegestaan. 

Meer over dit onderwerp

Ik heb overlast van mijn buren. Wat kan ik doen?

Algemeen

Burenoverlast
Soms klagen meerdere huurders telkens over dezelfde last die een bepaalde bewoner veroorzaakt. We noemen dit burenoverlast. Bijvoorbeeld harde muziek, geschreeuw of afval waar het niet hoort. Overlast heeft een structureel karakter. Een eenmalig feest bij de buren valt dus niet onder burenoverlast.

Praten met elkaar
Iedereen wil graag plezierig wonen. Als u rekening met elkaar houdt en elkaar respecteert, leeft u prettiger samen met uw buren. Probeert u zich bij een irritatie eens in te leven in de ander. Onze ervaring is dat overlast vaak wordt veroorzaakt door onbewust gedrag van uw buren. Samen praten, met respect voor elkaar helpt in 90% van de gevallen. Praat daarom bij problemen eerst met elkaar.

Bemiddelingsgesprek
Lukt het niet tot een oplossing te komen? Blijft de overlast aanhouden en dreigt er een conflict? Dan kunt u Woonplus vragen een bemiddelingsgesprek te regelen. Klik op overlast melden.

Bekijk de video "Burenoverlast".

Meer informatie
Klik voor meer informatie over burenoverlast op de folder OH ja.... buren 

Meer over dit onderwerp

Ik heb overlast van ratten buiten het complex wat moet ik doen?

Algemeen

Ratten kunnen grote schade aanrichten en verspreiden veel (ernstige) ziekten. De gemeente, de Woningcorporatie en Irado doen al veel om ratten te bestrijden en overlast tegen te gaan. U kunt daarbij helpen. Hoe, ziet u in deze folder ratten

Wanneer u de overlast wil melden kan dit via de gemeente, telefoonnummer 14010

Meer over dit onderwerp

Ik ervaar overlast van een onverklaarbaar geluid in mijn woning. Waar komt dit vandaan en wat kan Woonplus ertegen doen?

Algemeen

U kunt contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Woonplus.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een overlastmelding gemaakt en ik wil graag de stand van zaken weten. Is dit mogelijk?

Algemeen

U kunt contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Woonplus.

Meer over dit onderwerp

Mijn buren verwaarlozen hun tuin. Doet Woonplus hier iets aan?

Algemeen

U kunt dit melden door een overlastmelding te doen via ons portaal. Maak de keuze verwaarlozing tuin/balkon. 

Meer over dit onderwerp

Er wordt regelmatig drugs bij mijn buren afgeleverd. Doet Woonplus hier iets aan?

Algemeen

U kunt een overlast melding maken via ons portaal via de knop overlast melden

Meer over dit onderwerp

Zijn er camerabeelden op te vragen van de gemeenschappelijke ruimte?

Algemeen

U kunt contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Woonplus.

Meer over dit onderwerp

Waar kan ik een melding maken van vuil op straat?

Algemeen

U kunt dit melden bij de Gemeente Schiedam op telefoonnummer 14010. 

Meer over dit onderwerp