Integriteit

 

Woonplus Schiedam heeft een maatschappelijke taak en is medeverantwoordelijk voor de manier waarop mensen wonen in haar wijken. Dat maakt het extra belangrijk dat onze medewerkers zich houden aan alle regels.


Protocol integriteit

Van elke medewerker bij Woonplus verwachten wij dat hij of zij zich zakelijk en professioneel opstelt en zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Openheid en eerlijkheid zijn hierbij de sleutelbegrippen. In het protocol integriteit hebben wij de spelregels beschreven voor een integere werkwijze van onze organisatie. We verwachten dat ook onze klanten en stakeholders zich houden aan de normen die wij onszelf opleggen.


Klokkenluiderregeling

Woonplus Schiedam kent een klokkenluidersregeling. De klokkenluidersregeling maakt het voor iedereen mogelijk om vermoedelijke misstanden te melden, zonder te vrezen voor negatieve gevolgen vanwege het klokkenluiden. Een klokkenluider vindt bij Woonplus Schiedam dus gehoor. Overigens krijgt de betrokkene die van het onjuiste gedrag wordt beschuldigd, ook een zorgvuldige benadering