Huurverhoging 2020

Waar kan ik informatie vinden over de huurverhoging 2020?

Woonplus heeft een folder gemaakt waarin u wordt geïnformeerd over de huurverhoging per 1 juli 2020. Druk op de link om naar de folder te gaan.

Gaat de huurverhoging 2020 door, nu Nederland te maken heeft met het coronavirus?

Ja, de huurverhoging gaat door. Voor iedereen is dit een bijzondere, spannende tijd. Dat realiseren we ons goed. De coronacrisis raakt ons allemaal in ons dagelijks bestaan. Maar gelukkig wordt niet iedereen financieel geraakt door de coronacrisis.
We hebben wel besloten de huren minder te verhogen dan normaal.

Ieder jaar maakt Woonplus bij de berekening van de huurverhoging gebruik van de methodiek ‘huursombenadering’. Daarmee krijgen woningen die nu een relatief lage huurprijs hebben meer huurverhoging dan woningen die nu al een goede huurprijs hebben. Volgens de wet mogen wij dit jaar de huur verhogen met maximaal 5,1%.
Dat vinden wij in deze uitzonderlijke tijd echter niet passen. Wij hebben daarom besloten dit jaar de methodiek van huursombenadering niet toe te passen en de huurprijs dit jaar minder te verhogen.

Dit betekent dat wij de huurverhoging voor alle huurders in 2020 beperken tot 2,6% (het cijfer van de inflatie).

Deze gematigde huurverhoging sluit aan bij de oproep van de Woonbond om dit jaar de huurverhogingen te beperken.Krijgen alle huurders van Woonplus nu een verhoging van 2,6 %?

Nee, dit komt onder andere doordat huurmatiging onderdeel is van ons huurbeleid. Zo ‘toppen wij huren af’ op de streefhuur van de woning. Dat is de huur die Woonplus passend vindt voor de woning. Meerdere huurders ontvangen dan ook een lager percentage aan huurverhoging. Circa 750 huurders ontvangen geen huurverhoging in 2020 vanwege de aftopping van de huur of omdat hun woning in de toekomst gesloopt wordt of het zijn huurders die wonen in een nieuwbouwwoning, die recent is opgeleverd. De gemiddelde huurverhoging is hierdoor 2,4%