Huurverhoging 2019

Wat is huursombenadering?

Bij de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen die nu een relatief lage huurprijs hebben, kunnen een hogere huurverhoging krijgen dan woningen die nu al een goede prijs hebben. Via de maximale huursomstijging reguleert de overheid de totale stijging van alle huurprijzen van de corporatie (de huursom). Bekijk de video voor meer informatie. 

 

 

 

 

Waar kan ik informatie over de huurverhoging 2019 vinden?

Woonplus heeft een folder gemaakt waarin u wordt geïnformeerd over de huurverhoging per 1 juli 2019. In deze folder leggen wij uit hoe we de huurverhoging voor uw woning berekenen. Druk op de link om naar de folder te gaan. 

Hoe kan ik het huurverhogingspercentage 2019 van mijn woning berekenen?

Op uw huurverhogingsbrief staat het totaal aantal punten van de woningwaardering van uw woning per 1 juli 2019. Ook staat in deze brief uw oude netto huurprijs vermeld. Beide gegevens vult u in het oranje gekleurde vakje van het invulmodel. U krijgt op deze wijze het juiste huurverhogingspercentage. Druk u op de link invulmodel 2019.

Heeft u een afwijkend percentage huurverhoging aangezegd gekregen? Dan heeft de huur van uw woning mogelijk bijna de streefhuur bereikt die bij de woning hoort. In dat geval is de huurverhoging iets lager dan het percentage uit het overzicht in het invulmodel.

Wat is de maximaal redelijke huurprijs van mijn woning in 2019?

De maximale huur is de huur die maximaal voor de woning gevraagd mag worden. Deze is gebaseerd op het Woning waarderingsstelsel (WWS) van de overheid. Het WWS werkt met punten. Hoe meer punten uw woning heeft, hoe hoger de maximale huur is. Als u op de link drukt, krijgt u een overzicht van de maximaal redelijke huurprijzen per 1 juli 2019.