Bestuur

Er zijn verschillende varianten mogelijk. Voorzitter en bestuurder kunnen één persoon zijn. Dat komt veel voor bij kleine VvE's.

Gescheiden rollen

Bij grotere VvE's is het verstandig dat de voorzitter van de vereniging niet tevens de rol van bestuurder vervult, omdat voor sommige bestuurders de voorzitter naast de bestuurder een taak heeft. Ze kunnen bijvoorbeeld beiden de vergadering bijeenroepen. Daarnaast kan in het reglement staan ​​dat de bestuurder voor bepaalde handelingen, bijvoorbeeld uitgaven boven een bepaald bedrag, de toestemming van de voorzitter nodig heeft.
Bestuurstaken kunt u uitbesteden

De bestuurders worden vastgesteld voor onbepaalde tijd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de vergadering van eigenaren. De bestuursleden worden uit de appartementseigenaren gekozen. Het is ook mogelijk bestuurstaken, zoals het beheer en de administratie van de VvE, uit te voeren aan een externe dienstverlener zoals Woonplus VvE Beheer.