Doel en taken VVE

Zodra u een appartement(srecht) koopt, bent u automatisch lid van de VvE. Het is ook de enige vereniging waarvan u het lidmaatschap niet op kunt zeggen. Het lidmaatschap eindigt pas als u geen eigenaar meer bent.

 

Gemeenschappelijke belangen behartigen

Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden. De VvE voert het beheer over het gemeenschappelijk bezit.

 

Zorgen voor onderhoud

Eén van de belangrijkste genomen van de VvE is de zorg voor het onderhoud en de instandhouding van het gehele gebouw en de daarbij behorende technische installaties. Ook het aanbrengen van wijzigingen en vernieuwingen aan het gebouw valt onder het takenpakket.