Geen gewone vereniging

Juridisch gezien bestaat het bestuur van een VvE uit één bestuurder (vroeger administrateur genoemd), tenzij in de statuten is bepaald dat er twee of meer bestuurders zijn. Een VvE heeft een voorzitter, maar deze maakt per definitie géén deel uit van het bestuur. In de praktijk kennen vooral de grotere VvE's vaak een bestuur zoals bij gewone verenigingen, dus met een voorzitter, secretaris en penningmeester.