Ledenvergadering (ALV)

 

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering moeten de financiële stukken van het afgelopen en het komende jaar worden vastgesteld. Het gaat dan om de exploitatierekening (de staat van inkomsten en uitgaven over de achterliggende periode), de begroting en de samenstelling en de hoogte van de maandelijkse bijdrage.


Andere onderwerpen

Vaak neemt de vergadering ook besluiten over het (planmatig) onderhoud van het gebouw. De jaarvergadering is ook het moment voor het bestuur om rekening en verantwoording af te leggen voor het door hem gevoerde beheer. Op de vergadering kunnen verder alle zaken besproken worden die de VvE aangaat. Verzekeringen, maar ook zaken als overlast kunnen aan de orde komen.