Organisatie

Het hoogste orgaan binnen de VvE is de vergadering van eigenaren. In principe worden alle besluiten hier genomen. De vergadering bepaalt de gemeenschappelijke eigenaren en voert het beheer over het gemeenschappelijk bezit en de financiën.


Voorzitter, bestuurder en commissies

Verder bestaat het bestuur van de VvE uit een voorzitter en bestuurder. Beiden worden door de vergadering vastgesteld en kunnen door de vergadering worden ontslagen. Daarnaast kan de vergadering commissies in het leven roepen (kascommissie, onderhoudscommissie), die de uitvoering van de taken van de bestuurder controleren. De actieve VvE vergadert in ieder geval één maal per jaar.